Witte Tantra YogaHET ECHTE CONCEPT VAN TANTRA

      Bronvermelding www.gurunikhil.nl     

 

Een hypothese en de principes zijn de beginselen van de basis van elke systematische kennis. Wanneer dezelfde principe wordt vastgesteld als Wet, wordt het gesmolten in de vorm van pure wetenschap. Nu is het helder dat de wetenschap de kennis is die onder algemene principes wordt gebracht door middel van accurate analyses en experimenten.

Tantra is een eminente wetenschap met duizenden principes. In feite is het systeem van ons leven en een wetenschap van praktijk en praktische kennis. Door middel van Tantra, kunnen we supernatuurlijke krachten verkrijgen door het aantrekken en onttrekken van goddelijke fysieke krachten die zich in de gehele kosmos bevinden. De aspirant (beginnende Sadhak) van Tantra maakt zijn interne capaciteit scherp en zo krachtig net als een magneet. Deze wetenschap is het proces van het activeren van de verschillende sluimerende vitale organen en chakra's van de astrale vorm die binnen in elk menselijk lichaam zitten. Het maakt ons bewust van de waarheid dat een persoon verlossing kan krijgen van zijn eigen onderdrukking, in staat is enorme krachten te vergaren en zelfs met het huidige lichaam zichzelf vrij kan maken van zijn lichaam, om zich zonder grenzen te begeven, waar dan ook in het gehele universum.

Elk en alle elementen van de natuur zijn met elkaar verbonden. Elke actie heeft zijn eigen basis en voor die actie bestaat er ook een gelijkwaardige en tegengestelde reactie. Deze ononderbroken opeenvolging van atoomproces is gaande in ons atmosfeer. De vorming van waterdampen, regen uit de wolken door reactie van positieve en negatieve geladen atomen, stormen, hitte en aardbevingen, zijn allemaal met elkaar verbonden.

Tantra is het proces van meer intens worden van ons niet alledaagse innerlijke potenties zodat we deze geregelde atomen kunnen beïnvloeden of bevelen, in andere woorden is dit bekend als Siddhi. De stroom van energie gaat eindeloos door in de omgeving en wanneer je eigen innerlijke energie in staat is om het externe te beïnvloeden, zal niets onmogelijk zijn voor jou en dat is de wetenschap van Tantra wat de aspirant’ s eerste een meest gewilde doel is.

De angst voor Tantra is nergens op gebaseerd

De opmerkingen van een gewone persoon over Tantra is niet waardig om op te noemen, omdat deze wetenschap van pure kracht veel is misbruikt. Degenen die redelijk bekend zijn met het beoefenen van Tantra, door hun innerlijke kosmische krachten wakker te maken, vergaren kennis om verder te ontwikkelen en door het activeren van de innerlijke chakra’s worden zij succesvol in het verkrijgen van Zelf Realisatie en daarbij goddelijke zegening, tot tegenstelling van de niet perfecte tantriks die hun aandacht richten naar de linkse kant wat tot nu toe alleen is gebruikt door zulke tantriks om pijn en schade aan anderen toe te brengen en in het bereiken van sensueel genot. Dus begeven ze zichzelf in de verkeerde richting. Hoewel ze schade kunnen toebrengen aan de gewone mens, ondergaan deze tantriks toch uiteindelijk ergere lijdenswegen en hun levens worden zeer onaangenaam.

Dit is de menselijke eigenschap dat elk persoon zijn aandacht eerst richt op het negatieve aspect van een onderwerp en niet op de voordelige aspecten van het onderwerp. Dit gedrag is schadelijk voor hen. Zoals ik al eerder heb gezegd is Tantra een proces van het activeren van de innerlijke kosmische krachten van de onzichtbare wereld en om die in jouw voordeel te laten werken. Gedurende dit proces probeert deze sterke energie eerst de persoon te overwinnen en als op dat moment de aspirant niet bang wordt, zal de goddelijke energie zich als een slaaf gedragen en dan alle wonderbaarlijke daden op bevel van de aspirant uitvoeren. Om het verder toe te lichten, geef ik een illustratie: als je naar buiten gaat in de winter zonder het dragen van wollen kleding, wat zal er gebeuren? De bevroren deeltjes van de koude wind zullen jou gewelddadig aanvallen en daardoor zal je ziek worden. Maar in het geval dat jij volledig voorbereid bent, je hebt een gezond lichaam bedekt met wollen kleding, kan de kou je op geen enkele manier raken en zul je verder gaan zonder enige angst. Hetzelfde is het geval met Tantra. Als je niet bang bent, is Tantra de gemakkelijkste weg voor jou om goddelijke krachten te krijgen.

Om succesvol in Tantra te zijn, zijn onbevreesdheid evenals het steeds maar weer hoger komen op de ladder van het innerlijke bewustzijn, absoluut noodzakelijk omdat in deze Sadhana de kracht is om betrokken te zijn van binnenin.

Geheimhouding in Tantra

In onze oude geschriften wordt er grote nadruk gelegd op het feit dat de echte Tantra geheim moet worden gehouden. Wat is de reden van deze geheimhouding? Als deze wetenschap nuttigheid heeft zou het overal gepopulariseerd en gepropageerd moeten worden, elk persoon zou die kennis moeten hebben. Maar dit is niet het geval. Wat is de reden hiervan?

De echte Tantra en haar geheimen werden mondeling doorgegeven door de competente guru alleen aan zijn discipelen. De discipelen hebben deze wetenschap onthouden en kregen ook realisatie van Siddhi, maar de guru liet zijn discipelen beloven dat deze wetenschap alleen gegeven zou worden aan diegenen die het echt verdienden. Dus hadden zij een gegrond argument voor deze geheimhouding. Zoals ik boven heb beschreven dat elke actie een gelijkwaardige en tegengestelde reactie heeft. Bijvoorbeeld als je iemand stoort, een hond, stier of slang plaagt, zal het je zeker aanvallen. Je zult de kracht moeten hebben om tegen ze te vechten en ze onder jouw controle te brengen. Hetzelfde geldt voor Tantra. Als een achterdochtig, zwak en bang persoon Tantra Sadhana gaat doen, zal hij bij het ervaren van stress of crisis, over het algemeen het halverwege verlaten en dus zichzelf in gevaar brengen, door de tegengestelde reactie van de Sadhana omdat op dat moment de innerlijke energie van de aspirant zwak is en zo gemakkelijk is te overmeesteren door de externe krachten. Dit is de reden waarom alleen een competente guru in staat is om de kennis van Tantra bij te brengen. Een guru kan binnen een minuut een discipel analyseren en als hij er zeker van is dat deze discipel nooit deze kracht zal misbruiken, begint hij hem Tantra Sadhana te leren. Onmiddellijk na het krijgen van succes, wordt de aspirant erg energiek en zijn krachtige activiteiten moeten worden gebruikt voor het welzijn van de mens evenals voor zelfrealisatie en niet om anderen pijn te doen.

Vanwege de hier genoemde redenen zijn de methodes van Tantra Sadhanas niet volledig beschreven, of in symbolen en diegene die Sadhana doet volgens wat is geschreven in de geschriften, kan nooit succesvol zijn omdat de complete kennis alleen verkregen kan worden door de begeleiding van een guru.

Hoe Tantra een taboe is geworden

Wat is er dan gebeurd tussen de periode dat Tantra vandaag de dag een taboe is?

Een kijk in het verleden onthult dat na guru Gorakhnath zogenaamde guru’s zoals Bhayanand begonnen met het misbruiken van Tantra en dus sluwe praktijken zoals het eten van vlees, seks en verspillen van geld in het systeem introduceerden.

Deze nep tantriks gebruikten niet alleen deze methodes, maar vertelden dat zonder hun succes onmogelijk was op het gebied van Tantra. Deze gewetenlozen zijn zo laag gezakt om hun toevlucht te zoeken in drank, verkrachting en zwendel.

Het was dus meer dan normaal voor de gewone mens om afstand te houden van zulke beoefenaars, waarvan er helaas meer waren dan echte Masters van Tantra. Als snel begon de samenleving Tantra te vermijden en een overtuiging was algemeen gegenereerd dat Tantra zelf een sluwe praktijk was en geen nuttige toepassingen had in het leven.Maar het probleem lag niet aan Tantra, maar bij de oplichters die Tantra gebruikten als een excuus om toe te geven aan hun dierlijke verlangens. In feite is Tantra een wetenschap dat totaliteit in het leven kan installeren. Een vraag kan oprijzen dat wanneer er Mantra’s zijn om goddelijke zegeningen te verkrijgen, waarom hebben we Tantra nodig? Wijze en capabele personen komen niet tot conclusies in een moment, maar alleen na zorgvuldige analyse van alles. Toen de linkervleugel overheerste en degenen die zich bezig hielden met deze linkse Sadhana voor hun bekrompen en egoïstische doeleinden geen succes kregen, veranderden zij in grote critici van Tantra en creëerden misvattingen over Tantra.

Naast dit, hadden het Britse onderwijs en de Mongoolse cultuur een aanval op de fundamentele elementen van de Indiase gemeenschap, namelijk op de religieuze rites, Mantra, Tantra, etc. Ze waren zich bewust van het feit dat deze grote wetenschap van de Veda’s, Upanishads en Mantras verantwoordelijk was voor de hoogontwikkelde Indiase cultuur, dus dachten zij door misvattingen te laten circuleren tegen deze wetenschap, de Indiase mensen spontaan slaven zouden worden en helaas zijn zij geslaagd in hun duivelse missie. Je zou moeten onthouden dat psychologische onderdrukking veel gevaarlijker is dan fysieke onderdrukking en dit was de mentale afhankelijkheid die ons verslechtering van de hoogtes van welvaart heeft veroorzaakt.

Het doel van Mantra Tantra Yantra Vigyan is om de goede en simpele kennis van deze occulte wetenschap in de meest simpele vorm aan de mensen te presenteren zodat zij het zelf kunnen verifiëren en succesvol kunnen zijn in het leven door dit toe te passen. Alleen dan zal deze wetenschap bloeien en zullen we bevrijding krijgen van mentale over onderdrukking en zullen we ons zelfrespect herwinnen en een hoogstaande spirituele status bereiken.

De echte voordelen van Tantra

Tantra is eigenlijk de bron van energie en als je deze wetenschap beheerst, kan je gemakkelijk je materiële obstakels overwinnen, andere mensen kunnen door jou beïnvloed worden en hun activiteiten kunnen gekanaliseerd worden naar je eigen wil. De schadelijke effecten van de planeten, invloeden van een boze oog en slechte geesten kunnen worden verwijderd. Het is dan ook een nuttig hulpmiddel tegen mentale stress, ondraaglijke pijn en andere fysieke en psychologische aandoeningen. De omvang van Tantra is zeer uitgebreid, het omvat: Vashikaran, Maran, Ucchattan, Hypnotisme, Goddelijke Visie, etc. die op vele manieren nuttig zijn in de moderne samenleving.In feite leidt Tantra tot het pad van zelfovergave en het voorziet in alle aspecten van het fysieke en parapsychologische leven. Het leven, een goddelijk geschenk, geschonken door de Almachtige kan volledig doelgericht zijn door het transformeren van onze innerlijke creatieve krachten en door Karma een overheersende rol in ons leven te geven en dit is de basis van het doel en succes in het leven.

Een onomstreden meester van Tantra, Gurudev’s Sadhana lezingen draaiden vaak om deze wetenschap, heeft eens gezegd:

"Iemand die bang is voor Tantra is geen mens en een sadhak kan hij nooit worden. In de tijd van guru Gorakhnath was Tantra een veel gerespecteerde wetenschap, populair in alle lagen van de maatschappij omdat het een oplossing voor alle problemen in het leven heeft".

Eigenlijk is Mantra een gebed, het is een verzoek tot de betreffende godheid om diegene te helpen. Maar het is niet noodzakelijk dat de god geraakt zal worden door jouw smeekbedes. Aan de andere kant, als men Tantra gebruikt, kan men de goddelijke krachten dwingen te helpen. Tantra is in feite een garantie dat de betreffende god zonder enig falen zijn of haar zegening zal geven.

Een gebed kan falen om het hart van de god te raken, maar Tantra dwingt om de gewenste zegening te schenken. De Sadhanas in Tantra en Mantra kunnen op elkaar lijken, maar Tantra is duizend keer krachtiger en volmaakt.

Tantra verdient in deze moderne tijd meer waarde omdat de mensen weinig tijd hebben en veel te veel stress van buitenaf op ons afkomt . Je kunt niet verwachten dat iemand enkele uren per dag aan lange Sadhana procedures besteedt. Vandaag de dag wil men direct succes en Tantra kan dit zeker geven; want Tantra betekent het uitvoeren van Sadhana volgens een speciale, nauwkeurige procedure. Niets wordt overgelaten aan toeval en in alle aspecten wordt voorzien zodat succes zeker en snel is. Toch als er door menselijke zwakte enige imperfectie in de Sadhana of Mantra recitatie sluipt, zullen er geen negatieve resultaten zijn zoals vaak (verkeerd) door de meeste mensen wordt gedacht. Het enige resultaat zal zijn dat de verlangde wens niet zal worden vervuld, maar dan kan men het nog een keer proberen.

Tantra is een juweel van de Sadhana wereld dat snel effectief alle problemen van het menselijke leven zoals armoede, verdriet, ongelukkig getrouwde leven, geen kinderen kunnen krijgen, werkloos zijn, falen in zaken of gezondheid, etc. kan oplossen. Toevlucht nemen tot Tantra betekent een zekere weg tot succes aannemen.