Chakra's blokkades en levenslessen

CHAKRA’S, BLOKKADES EN LEVENSLESSEN


Wat is bewustzijn?
Een bewustzijn is een energiebundeling die informatie en energie bevat. De herkomst, oorzaak, het doel en bijv. de samenstelling van een bewustzijn zijn bijna onbegrijpelijk. Wel kun je nagaan wat de eigenschappen zijn van een bewustzijn en wat de interactie is van een bewustzijn met de omgeving. (In de sociale psychologie heet deze invalshoek sociale psychologie : de rol en interactie van een individu ten opzichte van een groep)
De verbinding tussen je lichaam en het bewustzijn is een directe verbinding. Er is een koppeling tussen bewustzijn/lichaam, een koppeling tussen bewustzijn/lichaam/ik en een
koppeling tussen bewustzijn/lichaam/ik en de buitenwereld.

Bewustzijn en lichaam
Het  bewustzijn wekt in het lichaam een gewaarwordingsgevoel op, dat meestal wordt ervaren als een stromend, tintelend en warm gevoel (energie). Het is een gevoel van gewaarwording waardoor we ons aanwezig voelen in ons lichaam, We ervaren de vereniging van bewustzijn en lichaam als een veilig, rustgevend  en aangenaam gevoel.

Bewustzijn en ik
Omdat we denken, dat we als mens door onze maatschappij slechts worden gewaardeerd als we vele, door onze maatschappij gewaardeerde prestaties hebben geleverd, gebruiken we een groot deel van ons bewustzijn om een groot en sterk ik op te bouwen. De maatschappij helpt ons met vele adviezen om torenhoge ik' s  te bouwen. Er zijn vele hulpmiddelen: grote huizen, mooie auto's, vele "vrienden" en grootse prestaties.  Vaak dus de manier om blokkades voor jezelf op te werpen, door je te spiegelen aan materiële zaken. Ons bewustzijn zweeft ergens rond tussen alle ge-ik.  Toch is een ik nodig; zonder een ik hebben we geen plaats in de maatschappij. Het is belangrijk, te komen tot een functioneel ik, wat geen dief is van ons bewustzijn.

Bewustzijn en je leven
Als we bijvoorbeeld een zware baan hebben en dus lang achter elkaar als het ware overbelast zijn dan verplaatst ons bewustzijn zich voortdurend naar de beslommeringen van het werk en de binding naar het lichaam wordt minder. Als je dan een tijdlang vakantie neemt, komen we weer tot onszelf, dat wil zeggen, ons bewustzijn keert weer terug naar het lichaam. In deze situatie zijn we in ieder geval in staat om op eigen kracht weer bij onszelf terug te keren. Bewustzijn en je vroegere leven, oude emoties. Het is een veel moeilijkere situatie als een deel van ons bewustzijn, zonder dat we het weten, aanwezig is bij oude onverwerkte emoties.  We hebben dan zo'n zelfde situatie als in het voorbeeld van de aandacht bij het werk. Het verschil is echter dat, door bijvoorbeeld het nemen van vakantie de aandacht dan niet vanzelf terugkeert naar je lichaam omdat de onverwerkte emotie dat belet.

Mensen die veel onverwerkte emoties hebben, zijn slecht verbonden met hun lichaam. Ze hebben geen lichaamsgewaarwording, ze zijn meestal onrustig en hebben lichamelijke en geestelijke problemen.  Deze mensen zijn zich meestal niet bewust van de onverwerkte problemen en in hun herinnering zijn deze problemen verdrongen.
De onzichtbare, verborgen emoties kunnen veel gezondheidsschade aanrichten. Omdat de emoties op het moment dat ze gebeurden te zwaar waren voor de betreffende persoon zijn ze sterk afgeschermd. We moeten het zien als een beschermingsmechanisme, je bewustzijn wordt beschermd door de emoties niet toe te laten.

Wat is een blokkade?
Het beschermingsmechanisme wordt bestuurd door ons bewustzijn. Het bewustzijn kan alleen informatie krijgen en geven via het lichaam. Het bewustzijn kan de mate waarin prikkels binnenkomen doseren door het lichaam open te stellen of te blokkeren voor deze prikkels. Dit blokkeren doen we, door in het lichaam de gewaarwording te verminderen of zelfs geheel af te sluiten. Een blokkade is dus een gestagneerde energie die gecreëerd wordt door een onverwerkte emotie en is gestoeld op angst (de slechtste drijfveer, maar goed?)

Dit blokkeren gaat direct gepaard met het spannen van spieren en het verminderen van de bloedsomloop en stofwisseling in de geblokkeerde gebieden. Als de gebieden van het lichaam, die de pijnlijke informatie doorgaven aan het bewustzijn, voldoende geblokkeerd zijn, dan stopt de informatiestroom naar het bewustzijn. Zo sluit het lichaam zich af voor lichamelijke pijn en fysiek geweld, echter op dezelfde manier ook tegen emoties en gedachten.  De plekken van de blokkades kunnen op ieder plaats van het lichaam zijn en kan zich op verschillende manieren uiten: denk maar eens aan blozen, hyperventileren, verlegenheid, stotteren, straatvrees, claustrofobie, hoofdpijnen, allergieën etc. Soms zie je de blokkades in de wervelkolom, ze gaan gepaard met rugpijn of nek en schouderpijn. Maar ook bijvoorbeeld koude voeten of het niet kunnen voelen van emoties zijn blokkades. Het is vaak moeilijk om de blokkadeplaatsen (dit zijn de plaatsen op het lichaam die dusdanig veranderd zijn dat levensenergie op die plaats niet meer kan passeren) en de oorspronkelijke oorzaak, die de blokkade heeft veroorzaakt, te vinden. Omdat de geblokkeerde plaatsen niet meer toegankelijk zijn voor bewustzijn, wordt het bewustzijn niet meer geraakt door de te zware emoties; het leven kan voortgezet worden, de bedreiging is veilig opgeborgen. Zo hebben we vaak jaren achter elkaar emoties geblokkeerd.DE CHAKRA’S

De chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. Soms worden chakra's als meditatieobject gebruikt in meditaties of visualisaties. Voor de ene persoon zijn chakra meditaties absoluut niet uit zijn meditatiebeleving weg te denken en voor de ander kunnen chakrameditaties totaal niet aanspreken. Zoals bij alle meditatieoefeningen raden we je aan om de verschillende technieken te proberen om uiteindelijke de vorm van meditatie te vinden die bij jou persoonlijk het beste past. In dit artikel kun je alvast alles lezen over de theorie achter chakrameditaties. Succes! Voor meer informatie over de chakra’s klik hier.

Chakra's zien er uit als een soort energetische trechters die als een wiel draaien (chakra betekent wiel in het Sanskriet). Via deze centra absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. De zeven hoofdchakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie. Zo voorziet de hartchakra onder meer het hart en de thymus van energie.

Elke chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait zijn tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Het is belangrijk dat de voor- en achterkant van een chakra met elkaar in balans zijn, op die manier voorzien zij het lichaam het beste van energie. De voorkant staat voor de ‘gevoelskant’, de chakra’s aan de achterkant van het lichaam vertegenwoordigen de ‘wilskant’. De stuitchakra en de kruinchakra – de laagste en de hoogste chakra in het lichaam - zijn de enige energiecentra waarvan het brede gedeelte van de trechter naar beneden respectievelijk naar boven wijst. Alle andere chakra’s staan dwars op het lichaam.

Alle chakra’s hebben een verschillende functie (N.B: de chakra’s met de extensie ‘A’ bevinden zich aan de voorkant, die met ‘B’ aan de achterkant):

Chakra 1 (bij stuitcentrum): De kracht van de eerste chakra bepaalt de hoeveelheid fysieke energie die iemand heeft en de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Daarnaast is de eerste chakra ook belangrijk voor een goede fysieke gezondheid. Een persoon met een gezonde eerste chakra is duidelijk in het ‘hier en nu’ aanwezig.

Chakra 2A (sekscentrum): Het voorste deel van de tweede chakra houdt verband met de kwaliteit van de liefde voor de andere ( of gelijke) sekse. Iemand met een goed werkende chakra 2A heeft een gezond leven et intimiteit, aanraking, knuffelen en (indien van toepassing) een goed seksleven.

Chakra 2B (heiligbeencentrum): Het achterste deel van de tweede chakra staat voor de kwantiteit van iemands seksleven. Wanneer dit centrum is geblokkeerd, dan zal het zijn dat iemand seks bij voorkeur vermijdt.


Chakra 3A (plexus solaris): Chakra 3A staat onder meer voor de kwaliteit van het denken. Daarnaast is deze chakra ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van het emotionele leven. Dit komt doordat gedachten voor een groot deel iemands gevoelens bepalen. Iemand met een open chakra 3A, heeft een vervullend emotioneel leven. Hij staat zijn gevoelens toe zonder er door te worden overspoeld. Daarnaast staat deze chakra voor onze verbondenheid met andere mensen en voor het diep innerlijk weten dat je een unieke plaats in het universum hebt.

Chakra 3B (middenrifcentrum): Chakra 3B wordt ook wel de ‘healingchakra’ genoemd; dit omdat deze chakra een belangrijke rol speelt in helingsprocessen en onder meer de fysieke gezondheid waarborgt. De chakra is doorgaans open als je de intentie hebt om gezond te zijn en hiervoor ook moeite wilt doen.


Chakra 4A (hartcentrum): Hoe beter het hartcentrum functioneert, hoe meer wij liefde voelen voor de mensen (en dieren) om ons heen. Als deze chakra open is, zie je de medemensen precies zoals zij zien. Inclusief hun negatieve kanten.

Chakra 4B (tussen de schouderbladen): Dit centrum staat in verband met de ego-wil. Als deze chakra open is, sta je positief tegenover het volbrengen van je levenstaken en je ziet andere mensen daarbij als steun. Als je het gevoel hebt dat het universum een vijandige plek is, dan zal deze chakra gesloten zijn of tegen de klok indraaien. Zo iemand zal proberen over anderen te heersen. Wanneer chakra 4B groot is, maar 4A klein dan betekent dit dat iemand vooral vanuit zijn wil bepaalde zaken realiseert. Voor een dergelijk persoon is het belangrijk om te leren dat er met liefde en vertrouwen ook veel te realiseren is.

Chakra 5A (keelchakra): Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je persoonlijke behoeften, dan draait chakra 5A goed. Als deze chakra tegen de klok indraait, dan is het voor die persoon moeilijk om te ontvangen wat hem wordt gegeven. Als iemand een negatief beeld heeft van het universum en over wat hem wordt gegeven, dan ontwikkelt hij een negatief krachtveld om hem heen en zal deze negativiteit ook aantrekken. Dit volgens de wet ‘het gelijke trekt het gelijke aan’.

Chakra 5B (onderste nekwervel): De achterkant van de vijfde chakra, wordt ook wel de ‘beroepschakra’ genoemd. Dit centrum heeft te maken met iemands eigenwaarde ten opzichte van de maatschappij en zijn beroep. Als iemand zich hierover niet prettig voelt, dan zal hij geneigd zijn dit onbehagen af te schermen met trots. Als dit centrum open staat, dan biedt werk die persoon voldoende uitdagingen. Faalangst dat iemand ervan weerhoudt datgene te scheppen wat hij zo graag wil, is ook in deze chakra te vinden. Zo iemand gaat bijvoorbeeld het aangaan van nieuwe contacten uit de weg of zegt dat hij een carrière niet belangrijk vindt. Hieronder bevindt zich echter de angst om contacten te leggen of zichzelf voor grote uitdagingen te plaatsen.

Chakra 6A (voorhoofdscentrum): Chakra 6A houdt verband met het voorstellingsvermogen en het vermogen om te visualiseren. Deze chakra staat voor creatieve energie en de kunst om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Bovendien is in dit centrum waar te nemen hoe iemand de wereld ziet en hoe hij denkt dat de wereld op hem reageert.

Chakra 6B (praktische intelligentie): Chakra 6B – aan de achterkant van het hoofd - houdt verband met het verwezenlijken van de ideeën van chakra 6A. Als dit centrum met de klok meedraait, worden de ideeën gevolgd door de juiste activiteiten. Wanneer chakra 6A open is, maar 6B gesloten dan zal dit betekenen dat iemand veel ideeën heeft, maar er niet in slaagt om ze te realiseren. Dit kan heel frustrerend zijn. Het vermogen van chakra 6B om goed te functioneren, wordt dan bijvoorbeeld belemmerd door overtuigingen als ‘ik kan het niet’ of ‘ik wil geen verantwoordelijkheid dragen’.

Chakra 7 (kruincentrum): Dit centrum – dat naar boven wijst - verbindt de mens met zijn spiritualiteit, hetgeen een heel persoonlijke ervaring is. Als deze chakra open is, dan haalt iemand kracht en vervulling uit zijn spirituele leven. Bij mensen die ‘niets hebben met spiritualiteit’ zal dit centrum klein zijn en wachten tot het tot ontwikkeling mag komen.

De kleuren van Chakra's

De chakra’s hebben allemaal een eigen kleur en voorzien een eigen lichaamsgebied van energie. Welke kleur bij welke chakra hoort kan je zien in de tabel rechtsboven. Wanneer je meditatieoefeningen gebruikt waarbij chakra's het meditatieobject zijn of je wilt d.m.v. visualisatie onderzoeken of je chakra's goed functioneren dan kan je kijken of je in je visualisatie ook deze kleuren bij de chakra's kan herkennen.

Chakra Kleur

1e chakra (stuit gezondheid) rood

2e chakra (seks, emoties) oranje-rood

3e chakra (zonnevlecht, ego, denken) geel

4e chakra (hart, liefde) helder grasgroen

5e chakra (keel,communicatie) hemelsblauw

6e chakra (voorhoofd, intuïtie) indigo

7e chakra (kruin, spiritualiteit) witVoor de duidelijkheid nog enkele voorbeelden:
Als een baby of kleuter telkens emoties ontvangt die hem/haar pijn doen, dan ontwikkelt het kind een beschermingsmechanisme waarbij het kind de contacten met zijn omgeving nog maar voor een deel gewaarwordt. Alleen het zakelijke deel wil het kind nog voelen, het emotionele deel doet te veel pijn. Dit is een voorbeeld van een diepe emotionele blokkade die vaak gepaard gaat met blokkades van de wervelkolom van het buikgebied en van lichaamsorganen.

Een ander voorbeeld: als de emoties van kwaadheid telkens worden afgekeurd, dan maakt het kind een mechanisme om telkens de kwaadheid te blokkeren.  Het blokkering mechanisme gaat vaak het hele leven door: iemand zou eigenlijk boos moeten worden om iets, hij/zij blijft echter vriendelijk lachen. Uitingen van de blokkade in het lichaam vinden we vaak terug in gespannen nekspieren, een spierspanningen in het gelaat en koude handen en voeten.


Een derde voorbeeld: Een kind is opgegroeid in een omgeving waar struggle for life heerste. In zo'n omgeving is er geen mogelijkheid om bij je gevoel te zijn. Alle bewustzijn moest naar het overleven. Het enige voorbeeld wat het kind kreeg was sterk zijn, niet naar je gevoel luisteren en doorvechten. Een mens die zo opgegroeid is, weet niet wat er geblokkeerd zit, hij heeft nooit voorbeelden gehad om het leven met zijn gevoel te benaderen. Deze persoon zal tijdens zijn leven zeker merken dat hij zich vaak niet lekker voelt, het is echter de vraag of hij zal ontdekken hoe zijn leven is opgebouwd en of hij zal leren zijn bewustzijn te verruimen.

Wat hebben levenslessen hier nu mee te maken?
Er zijn hier volgens mij 2 scholen in. Je hebt mensen die zeggen dat de aarde een leerschool is en dat we dus hier zijn om bepaalde dingen te leren en je hebt de school die zegt dat we hier zijn om ons bepaalde dingen te herinneren. Immers, zeggen zij, wij weten het allemaal al, diep in onszelf, maar we zijn het even vergeten, we zijn ons er niet van bewust (onbewust zijn dus) Een levensles is een les in het leven. Bijv. een les in vertrouwen hebben, gul zijn (niet alleen in geldelijk opzicht) en delen met de ander, moed tonen, grenzen vaststellen en aangeven,  vriendelijkheid, oprecht en eerlijk zijn, mededogen etc.
Er is geen vast stramien voor een les. Hoe opgeruimder je bent en vrij van blokkades, des te sneller doorgrond je lessen in je leven en handel (het doen) je ernaar. Lessen komen net zo lang terug, tot je de les hebt begrepen en toepast in je leven. Je moet dus eerst werken aan je eigen blokkades, zo niet dan komen zij de levensles en de blokkades terug en loop je iedere keer weer tegen die zelfde muur aan. Vaak weten we wel wat we willen of wat goed voor ons is. Maar zonder actie leidt dit nergens toe.


Het vermogen om tot actie over te gaan is afhankelijk van je emotionele staat.
Ons gedrag is een reactie op gebeurtenissen in onze omgeving. De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door hoe we reageren op wat ons overkomt; hoe we omgaan met emoties, indrukken en ervaringen. Met onze reacties geven we uiting aan emoties als kwaadheid, angst, frustratie, bezorgdheid, verdriet en gekwetstheid. Dit gedrag baseren we op eerdere ervaringen met gelijksoortige situaties. Je ontwikkelt dan ook heel gemakkelijk een vast reactiepatroon.
Het merendeel van de opgeslagen ervaringen is goed verwerkt, in dat geval leeft het niet meer voor je. Elke vorm van stress is een teken dat in je onbewuste een incident uit het verleden niet is verwerkt. Misschien wel verstandelijk maar niet emotioneel. Deze onverwerkte emoties hebben invloed op de energie in je lichaam en kunnen je uit balans brengen. Er is sprake van een emotionele blokkade. Emotionele blokkades kunnen leiden tot geestelijke belasting en belemmeringen en soms tot lichamelijke klachten. De blokkades houden je vast aan vertrouwde patronen en weerhouden je van verandering. Het is dus zaak de blokkades onder ogen te zien en eraan te werken.

Hoe kun je hieraan werken?
Er zijn veel methoden die je een eind op weg kunnen helpen: Reiki, Tantra, Chakra Therapie, Hypnotherapie, NEI Therapie, Droomanalyse, Acupunctuur, allerlei soorten therapie dus, maar de basis ligt bij jezelf. Je zult ten eerste en als eerste verantwoordelijk moeten willen zijn voor jezelf. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, in plaats van deze bij anderen te leggen. Dit is het startpunt voor als je aan je blokkades wilt gaan werken. Je verantwoordelijkheid willen nemen is niet alleen het (h)erkennen van wat er gebeurt of wat er is gebeurd, maar je moet daar zelf ook een positieve kijk op hebben (hou van jezelf) en er een positieve wending aan willen geven.

Misschien mogen wij jou/jullie begroeten ?

Namaste en misschien tot ziens?

Asherah van den Berg