Coaching Consulten HSP nu ook online via zoom of uw eigen telefoon. Wel zo gemakkelijk en ook nog goedkoper  dan een persoonlijk consult.  Consulten met Kaya en Dazzling Day alleen op aanvraag via het contactformulier.  

ALLES VOOR KINDEREN

10 tips waardoor jouw kind graag naar school gaat! Mijn Lichtwerk is bedoeld voor alle kinderen die anders worden gezien,  bestempeld dan ze werkelijk zijn.

Is jouw school klaar voor het bijzondere of het hoogsensitieve kind? In mijn ogen is elk kind, jong of oud gelijk en in mijn ogen zou overal bevordert moeten worden dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is niet het kind wat zich aan moet passen aan de maatschappij,  maar gewoon andersom: De maatschappij dient zich aan te passen aan elk kind , aan elke jong volwassene en aan elke volwassene of oudere generatie. Deze maatschappij gaat sinds vele vele jaren al veel te snel voor elk menselijk brein. Het mens-zijn zelf is  in 2024 en in alle komende jaren alleen al een uitdaging op zich . Laten we daarom voorzichtig zijn met elk nieuw leven op Aarde 🙏🫶🙏

 

Misschien gaat het bij jouw kind op school goed en heb je het getroffen met een invoelende en emotioneel coachende docent, maar helaas krijg ik dagelijks nog heel veel mailtjes van bezorgde ouders over het onbegrip in het onderwijs als het aankomt op de begeleiding van hun hoogsensitieve kind. Het feit dat 15-20% van de kinderen in de klas hoogsensitief is (en dat zijn in grote klassen van 30 kinderen toch al gauw zo’n 6 kinderen) , maakt dat het wat mij betreft heel belangrijk is dat scholen hier meer aandacht aan gaan besteden en hun kennis op dit gebied uitbreiden. Zeker als je bedenkt dat slechts 3 tot 4% van de leraren in Nederland bekend is met het begrip ”hoogsensitiviteit” ligt hier nog een braak terrein op het gebied van voorlichting, herkenning en begeleiding!

 

Als de juiste basisvoorwaarden in de klas kunnen worden geschapen en aan de (leer)behoeften van jouw hoogsensitieve kind tegemoet wordt gekomen, zal een hoogsensitief kind zich veilig en op zijn plek voelen, heeft hij het gevoel dat hij geaccepteerd wordt, durft hij zichzelf te zijn en zijn talenten te uiten en zal hij normaliter geen ”probleem”- gedrag gaan vertonen. Geen lastige 10-minuten gesprekken dus en geen hints naar speciaal onderwijs of andere adviezen waar je als ouder weinig mee kunt omdat jij thuis een heel ander kind ziet.

 

10 tips voor school

Wat heeft jouw hoogsensitieve kind nou eigenlijk nodig in de klas om prettig te kunnen

functioneren? Vooraleerst een ontvankelijke juf of meester die zich kan inleven in de behoeften

van jouw gevoelige kind….dat is ECHT het allerbelangrijkste!

Maar wat betekent dat dan in de praktijk, ontvankelijk zijn? En welke behoeften heeft een

hoogsensitief kind dan eigenlijk in de klas?

 

Hieronder tref je 10 tips voor de docent:

 

1. De leraar heeft kennis van de kenmerken, de valkuilen en de bijzondere kwaliteiten van

jouw hoogsensitieve kind/hoogsensitieve kinderen in het algemeen.

 

 

2.De leraar is zich bewust van zijn taalgebruik en gezichtsuitdrukking en neemt een

vriendelijke, geduldige basishouding aan. Voor het hoogsensitieve kind, dat makkelijk

met zijn aandacht naar binnen keert en intens verbonden kan zijn met datgene waar hij

mee bezig is waardoor hij vaak meer tijd nodig heeft, is het van belang dat de leraar

ontspannen en tactvol reageert. Een norse blik, een harde stem of zelfs straf zijn funest

voor het zelfvertrouwen van een hoogsensitief kind. Zelfs als het niet op hem gericht is,

maar op een klasgenootje of als de leraar gewoon met het verkeerde been uit bed gestapt,

zal het hoogsensitieve kind denken dat dit met hem te maken heeft. Dit kan stress

veroorzaken, hetgeen kan leiden tot vage klachten als buikpijn, hoofdpijn, niet meer naar

school willen etc.

 

3. De leraar weet en ziet wanneer en waardoor jouw HSK overprikkeld dreigt te raken

en kan op tijd bijsturen of adequaat reageren op het moment zelf. Het is van belang dat de

leraar jouw kind in zo’n geval de kans geeft om zich tijdelijk terug te kunnen trekken. Even

een rondje door de gang lopen, ergens rustig zitten of even naar buiten doet vaak

wonderen.

 

4. De leraar is congruent en straalt een consequente boodschap uit; zowel verbaal,

emotioneel als met zijn hele lichaamshouding. Hierdoor weet jouw hoogsensitieve kind

waar het aan toe is. Dat brengt rust bij zowel het kind als de leerkracht.

 

5. De leraar biedt een vaste structuur met zoveel mogelijk ordening in de klas. Door een

vast dagprogramma te hanteren, een rustige sfeer te creëren, niet te veel knutselwerk

etc. aan muren en door de klas te hangen en het geluidsniveau in de klas op een

aanvaardbaar niveau te houden, zorg je ervoor dat jouw hoogsensitieve kind (zo niet alle

kinderen) zich beter kan concentreren.

 

6. De leraar overlegt met jouw kind waar hij/ zij graag wil zitten in de klas. Jouw gevoelige

kind zal snel kiezen voor een rustige plek ergens aan de zijkant/achteraan in de klas, met

een muur achter zijn rug. Vooraan plaatsen zorgt voor veel onrust (want er gebeurt veel

achter het kind waardoor het afgeleid zal raken. Bovendien heeft het het gevoel dat het

door de leraar op de vingers wordt gekeken waardoor het zenuwachtig zal worden en

minder zal presteren).

 

7. De leraar wisselt tijdens de dag inspanning en ontspanning af en zorgt ervoor dat jouw

hoogsensitieve kind zowel individueel als in een groep bezig kan zijn waarbij het zijn

creativiteit en verbeelding mag gebruiken (zelfstandig tekenen bijv.)

Kindermeditaties/visualisaties, het vertellen van een droomverhaal, sprookje of

onderlinge kindermassage kunnen daarnaast in de klas een bewezen positief effect

hebben op alle kinderen waardoor zij nadien vol energie en geconcentreerder zijn en

bovendien respectvoller met elkaar omgaan!

 

8. De leraar kondigt ruim van te voren bijzondere gebeurtenissen, veranderingen in de

klas, het lesrooster etc. aan zodat jouw HSK zich hierop kan voorbereiden en dus niet

voor onverwachte verrassingen komt te staan (een hsk houdt van voorspelbaarheid en

krijgt stress als er dingen onverwacht anders gaan).

 

9.De leraar spreekt jouw hoogsensitieve kind bij gedragsproblemen niet in de groep

aan, maar neemt hem achteraf even apart en helpt hem er in een rustig gesprek, zonder

boos te worden en te veroordelen, herinneren aan de gemaakte afspraken die gelden in

de klas.

 

10. De leraar is alert op gedrag van andere leerlingen en waakt voor pesten, zowel in de

klas als ook op het schoolplein! Hoogsensitieve kinderen zijn vanwege hun sensitiviteit

een makkelijk slachtoffer en zullen zelden voor zichzelf opkomen en terugvechten omdat

dit indruist tegen hun invoelende en consciëntieuze karakter. Pesten gebeurt vaak buiten

het gezichtsveld van de leraar! Als een hoogsensitief kind zich hierover al durft uit te

spreken, neem dit dan heel serieus, want liegen zit bij hoogsensitieve kinderen niet in hun

aard!

 

Samenwerken met de leerkracht

Mocht de leraar van jouw hoogsensitieve kind nog weinig van deze adviezen hanteren,

maak dit dan in ieder geval op een positieve wijze bespreekbaar. Ook de docent heeft het beste

met jouw kind voor, maar mist mogelijk nog de juiste kennis om passend te kunnen inspelen op

wat jouw kind zo nodig heeft. Jij bent als ouder de specialist van jouw kind en weet als geen

ander wat hij nodig heeft om zich veilig te voelen, de allerbelangrijkste behoefte van een

hoogsensitief kind!

 

Misschien kun je deze tips uitprinten en vragen of de docent de moeite zou willen nemen zich

in te lezen. Door de dialoog open te houden, samenwerking te benadrukken en op te komen

voor de behoeften van jouw kind, komen wij hopelijk tot meer bewustzijn op school en krijgt

jouw hoogsensitieve kind de begeleiding die hij zo nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien.

 

Mocht je er niet uitkomen en/of een Hsp consult coaching wensen of coaching met Kaya en Dazzl neem contact op via het contactformulier.

 

 

❤️🐾Dazzling Day of Aerowsflight 🐾❤️.