Mijn doel is het om de bewustwording al vroeg bij jonge kinderen op spelenderwijze te laten beginnen en daarna te ontwikkelen. Dit vormt de basis van een gelukkig bestaan waarbij de kinderen zichzelf kunnen worden, blijven of zijn. Door anders te denken, leren te voelen, te denken met je hart. Dan zijn wij het voorbeeld voor die kinderen. Welkom zijn kinderen van alle niveaus en voor de kinderen die het niet kunnen betalen hebben wij een fijne oplossing.

Vraag hiervoor meer informatie via het contactformulier

 

Aan de andere kant willen we ook kinderen helpen die dagelijks te maken hebben met armoede, hun eigen beperkingen en de frustraties die ze hierbij oplopen. Toch een stukje geluk en vertrouwen in jezelf ( terug) vinden. Je bent mooi zoals je bent. Je bent waardevol. Je bent uniek.

Ook als je arm bent blijf je toch altijd jezelf.

Je leeft in de armoede , maar je bent niet de armoede!

 

Asherah van den Berg

www.centrumdharma.nl

 

ZOALS TOON HERMANS  ZEI:

IEDER LEVEN IS ER EEN, DAT HET UNIEKE

BLIJF VAN MIJN LEVEN AF, IK LAAT HET NIET VERZIEKEN

EN ZIJN ER MENSEN DIE ZEGGEN, NEE........WIJ DOEN HET ALLEMAAL SAMEN

DAN MOET HET LIEFDE ZIJN, IN ALLE EEUWEN.... AMEN

Ik ga dit doen door middel van leuke zinnige creatieve workshops aan te bieden voor alle kinderen, of ze nu betalen kunnen of niet. Een voorbeeld is de zeer succesvolle dag van 06-05-2018 in het Klimpark Park het Plateau te Brunssum de Indianen middag voor Jong en Oud   Twee keer eerder heb ik die dagen gehouden in het Blote Voetenpark in Brunssum bij mijn zeer goede vriend en collega Wil Bekker op 6 mei jongsteleden in het Klimpark Park het Plateau te Brunssum. bij Sebastiaan Cleuters , zelf een zeer grote kindervriend

Zie hiervoor deze link  

ONS GOEDE DOEL " GELUK HOORT IN IEDER KLEIN HARTJE"

Van oorsprong is mijn beroep maatschappelijk werkster, Later veranderde ik mijn beroep door persoonlijke omstandigheden en ernstige gezondheidsproblemen in Reiki Master, Chakra Therapeute en HSP ( hoogsensitief) coach. Daarvoor heb ik de benodigde diploma/s gehaald en daarnaast heb ik al 20 jaar ervaring met allerlei mensen met mijn helende handen en kennis en kunde te helpen.

 

Ik sta volledig achter mijn beroep omdat ik daar zelf door ben genezen en uit de rolstoel ben opgestaan. veel kan , als je maar echt wilt leren hoe het moet! Jesus en Boeddha konden het en iedereen kan het ook leren. Ik ben alternatief genezeres en Lichtwerker en ik werk vanuit Licht, Kracht, Liefde en Reiki en daar ben ik heel trots op!

 

Dit goede doel is bedoeld om de stille  “armoede” kinderen van Brunssum en omgeving de gelegenheid te geven mee te doen aan allerlei leuke maar ook zinvolle activiteiten en workshops in mijn eigen Centrum Dharma of op een locatie die belangeloos mee doet.

 

Wij willen hun dagelijkse altijd durende ellende iets verzachten en hen spelenderwijs manieren aanleren  hoe zij zich beter staande kunnen houden op school, maar ook daarbuiten, hen leren hun grens aan te geven en beter op hun energie leren te letten, rust en ontspanning geven door onze leuke creatieve workshops.  Hiervoor is uiteraard veel geld nodig uiteraard.

 

Wij willen een aantal workshops gaan geven de komende jaren wat doorloopt in de toekomst  voor alle kinderen van Parkstad maar een deel daarvan is speciaal voor de aandachtskinderen en nieuwentijdskinderen. Van het geld van de kinderen die het wel gemakkelijk kunnen betalen leggen we de helft weg voor de “armoede”kinderen. Alleen al om ze zo te noemen, vind ik ongepast want ze zijn voor mij gelijk aan iedere ander kind, het is ook al een label, maar goed het is niet anders. Hiervoor ben ik ook twee weken geleden een JAM actie begonnen en alle informatie kunt u hierover zien op mijn Facebook pagina. Klik hieronder op de link van Facebook

Facebook pagina Asherah van den Berg

Wij willen dat die kinderen gratis mee kunnen doen aan die workshops, liefst nog af e toe met de ouders erbij. Zo leren zij apart van hun ouders ( of samen met hun ouders) even tot rust te komen en beter om te gaan met de overprikkelingen en emotionele overbelasting die zij dagelijks noodgedwongen moeten meemaken.

De kosten van een workshops zijn over het algemeen € 12,50 per kind/ volwassen. Soms is dat meer en soms is dat minder. Als je dan 10 kinderen/ deelnemers hebt + 10 volwassenen en je houdt de workshops 1 keer per maand krijg je een passende begroting .

Bij totaal 10 kinderen zonder of met ouders komen de totaal bedragen uit op € 5.000,00 wat we nodig hebben om ons doel te bereiken. Houden wij geld over dan zullen we dat besteden aan extra cadeautjes, bijvoorbeeld in de Sinterklaastijd of in de Kerstdagen. We staan ook open voor leuke ideeën of giften in natura uiteraard.

*************************************************************************


Een schrijnend voorbeeld van een probleemkind, achterstandskind

Dit deel van dit anonieme rapport gaat over een kind dat gedurende zijn leven in zijn ontwikkeling werd bedreigd, met name vanwege de ernstige meervoudige problematiek van de moeder van het kind. Door haar problemen was moeder periodes niet in staat in de basisbehoeftes van het kind, zoals voeding, verzorging en toezicht, te voorzien. Het kind kwam op zevenjarige leeftijd in maart 2015 om het leven als gevolg van huiselijk geweld.

Een kind wordt in zijn ontwikkeling bedreigd als het fysiek of psychisch wordt mishandeld of verwaarloosd, en loopt daarbij soms direct gevaar. Een kind wordt ook in zijn ontwikkeling bedreigd als het ontbreekt aan gezag, kaders, structuur en geborgenheid. Het ontbreekt een kind dan aan belangrijke aspecten van een goede opvoeding. Hierdoor kunnen kinderen gaan disfunctioneren en verstandelijk of emotioneel achterblijven.

Sommige kinderen worden in hun ontwikkeling bedreigd als gevolg van de (chronische) problematiek van hun ouders. Voorbeelden van ouderproblematiek zijn leefomstandigheden zoals armoede, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Dergelijke problematiek vormt met name een risico voor de veiligheid en de ontwikkeling van een kind als de problematiek ernstig is, als er sprake is van een combinatie van (chronische) problemen of als deze problematiek leidt tot problemen op andere leefgebieden. Het kind wordt temeer in zijn ontwikkeling bedreigd als ouders onder deze omstandigheden geen passende zorg en ondersteuning kunnen betalen omdat zij onder de armoede grens moeten leven en van de voedselbank afhankelijk zijn, of omdat zij bepaalde problemen niet kunnen accepteren voor zichzelf of voor hun kind.

************************************************************************

Details :

Er kunnen maximaal per keer 5 kinderen uit onze doelgroep meedoen aan de workshops. De andere 5 kinderen komen dan uit gezinnen die het zich wel kunnen veroorloven. Zo helpen die kinderen ook weer andere kinderen en is niemand anders dan de ander. gelijkheid staat altijd voorop.  Wij noemen dat eenheid in verscheidenheid.
De belangrijkste workshops zijn puur voor de kinderen en soms is er een workshops samen met de ouders om eenheid te creëren en de ouders ook meer begrip aan te leren voor de gevoelens van kinderen die overbelast en overprikkeld raken. Heerlijk lijkt het mij de kinderen te laten genieten en relaxen en de mogelijkheid te bieden op een leuke creatieve manier bezig te zijn zonder dat het geld kost .

Wil men zich opgeven dan kan dat alleen bij en via het Maatschappelijk Werk Brunssum, die van deze actie op de hoogte is en die ons ook kan aantonen dat onze inzet ook echt bij die kinderen terecht komt. IK krijg de aanmeldingen dan binnen via dat kanaal. Men kan zich ook bij mijzelf melden maar dan wordt toch overlegd met het MW Brunssum of er daadwerkelijke armoede en nood is voor die kinderen.

 

WIJ WILLEN NAMELIJK DAT DEZE ACTIVITEITEN VOOR ALLE KINDEREN BEREIKBAAR ZIJN EN OOK TERECHT KOMEN BIJ DE KINDEREN DIE ECHT ONDER DE ARMOEDE GRENS MOETEN LEVEN- ARM EN RIJK GELIJK 

 

En ook die zullen worden vergeven aan gezinnen die bij voedselbank zuid zijn aangesloten. Extra onkosten zijn ook in de begroting opgenomen

Uiteraard zijn sponsoren van harte welkom en wij staan hier zeker voor open. Zelf zullen wij ook diverse ondernemers van Brunssum en omgeving gaan vragen dit goede doel te sponsoren.

 

 ******************************************************************************************************************

 

DONEREN kan via de ING bank of je eigen bank 

Centrum Dharma Brunssum 

NL46INGB0008363890

Vermeld dan wel dat het een donatie is voor de Parkstadkinderen 


Doneeractie: Geluk hoort in ieder klein Hartje

https://www.doneeractie.nl/geluk-hoort-in-ieder-klein-hartje/-28784 

 
Je kunt ook doneren bij Aveve Merkelbeek . Daar is mijn kersenjam actie zeer welkom en ook zij werken mee aan de inzameling waarvoor mijn grote dank.

ALLE donaties zijn welkom en worden zeker gewaardeerd......BEDANKT

 

Met dank en vriendelijke groeten

 

Asherah Gerspach - van den Berg

Centrum Dharma Brunssum

https://www.centrumdharma.nl

********************************************************************************

Ik heb mij tot doel gesteld dat er een geheel andere vorm van hulp en ondersteuning voor deze aandachtskinderen / nieuwetijdskinderen moet komen. Niet alleen voeding en kleding, speelgoed en deelname aan sportactiviteiten zijn belangrijk, maar ook leren weer de mensen te vertrouwen, de wereld om hen heen weer leren te vertrouwen . Ik bied die kinderen een plek waar zij tot rust kunnen komen, weer vertrouwen kunnen krijgen in zichzelf en hun omgeving en even de buitenwereld helemaal kunnen vergeten.

Die kinderen die onder de armoede grens moeten leven........de aandachtskinderen ....de nieuwetijdskinderen  allemaal kinderen die het moeilijk hebben.........zij groeien op, krijgen vroeg of laat problemen en niemand legt hen uit wat er aan de hand is. Kun je nagaan hoe verwarrend dat dit is voor die kinderen. Ze hebben vragen maar krijgen geen antwoorden. Niet van de ouders, niet van de doktoren en zeker niet van de psychologen, laat staan van de leerkrachten. Hooguit krijgen zij volop iets anders.........namelijk wellicht veel chemische en vernietigende tabletten om hun gedrag te temperen, slaaptabletten als zij 's nachts niet kunnen slapen omdat zij teveel energie hebben of psychotherapie die het kind nog meer “ziek” zal maken dan het al is. Wel beseft iedereen nu dat deze kinderen, of ze nu arm zijn of niet, aandacht nodig hebben. Extra aandacht.

De naam aandachtskinderen is zo ontstaan. Dat woord aandachtskinderen zal ik dadelijk vanuit mijn beroep en kennis en kunde en op mijn manier uitleggen.

De tijd dat die kinderen in armoede moeten leven weet niemand, maar tijd is tijd. Daar wordt nu veel te weinig mee gedaan omdat er geen middelen zijn. Ook die tijd kun je invullen met rustmomenten en zinnig activiteiten die déze kinderen helpen weer in balans te komen met zichzelf, rust te vinden in hun koppie en vrede te sluiten met de situatie waarin ze zitten, van iedere dag iets moois leren te maken en weer leren voelen, lachen en huilen, eens een keer lekker kwaad zijn en je uiten op wat voor manier dan ook. Deze kinderen stompen vaak af, zijn te stil, trekken zich terug en worden eenzaam, depressief met alle gevolgen van dien en zo komen zij in een neerwaartse spiraal terecht waar ze waarschijnlijk niet meer uit kunnen komen. Bedenk dan daarnaast eens hoe het is voor een kind die arm is en dan ook nog hoogsensitief is. Door alle ellende wordt iedere normaal mens al enorm overprikkeld, laat staan als er tussen die kinderen ook nog hoogsensitieve kinderen zitten.
Feit is dat in die situatie geen enkel kind meer mee kan komen met deze supersnelle hectische maatschappij en alles om hen heen.

Mijn workshops hebben als doel om de kinderen weer in balans te brengen met zichzelf, zodat zij weer kunnen lachen, onbekommerd spelen en knutselen, maar ook spelenderwijs leren om hun gevoelens leren om te gaan, verdriet te mogen laten gaan, leren omgaan met woede en boosheid en weer heerlijk zichzelf leren en durven te zijn wie zij zijn: een energiek en stralend gelukkig kind met het hervonden geluk in zijn of haar kleine hartje .

Workshops en kindermiddagen zijn normaliter best duur, in ieder geval te duur voor deze kinderen die gedwongen en machteloos onder de armoede grens moeten leven. Helaas kunnen en mogen deze kinderen normaliter geen gebruik hiervan maken omdat de ouders simpelweg de financiële middelen niet hebben hiervoor.

************************************************************************

ARMOEDE IN PARKSTAD

Sinds de laatste verkiezingen van de gemeente Brunssum weten we dat Brunssum ongeveer 500 kinderen heeft die op het randje van armoede leven.......daarnaast staat vast dat volgens de gegevens van de Voedselbank dat er 673 kinderen uit Parkstad gebruik maken van de voedselbank.....dit kan en mag niet ten koste gaan van het welzijn van die kinderen. Doneer daarom gul en vanuit liefde voor die kinderen zodat wij ons doel kunnen waarmaken en wij ons lichtwerk kunnen doen voor die kinderen. Wij zijn nog op zoek voor sponsoren en zullen onze uiterste best doen die te vinden. Kunt U “ Nee ”zeggen tegen dit goede en zeer dankbare goede doel als wij bij U aankloppen?

 

In Brunssum zijn er ook verschillende stichtingen die zich inzetten voor ouders met kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. Aandachtskinderen noemt men ze. In de krant vond ik laatst een artikel dat de overheid ( minister van onderwijs de heer Arie Slob) een aantal miljoenen euro's beschikbaar zou stellen voor die aandachtskinderen in heel Nederland dus ook Parkstad. Of dit geld ooit gebruikt gaat worden voor het doel waarvoor het echt bedoeld is? Heeft daar iemand de controle over? Gemeentes mogen zelf beslissen wat zij met het gekregen geld doen. Omdat ik totaal geen vertrouwen er in heb  en of dat geld ook daadwerkelijk voor deze kinderen wordt gebruikt, ben ik deze doneeractie begonnen.

IK HOOP TEN ZEERSTE OP VEEL DONATIES VOOR DIE KINDEREN

 

De omstandigheden zijn vaak te triest om neer te schrijven met de pen. Zelfs kinderen die ’s ochtends zonder (goed) ontbijt naar school gaan, ongewassen of nauwelijks aangekleed. Die kinderen staan op met de ellende van armoede , gaan naar school en helaas worden zij ook daar ermee geconfronteerd, komen thuis weer in de ellende van de armoede en gaan naar bed met de zekerheid dat het morgen weer hetzelfde zal zijn. Leerkrachten hebben de laatste maanden hun eigenbelang voorop gesteld en vaak ook terecht. De werkdruk, te weinig leraren, te weinig salaris, allemaal terechte stakingen.

 

 

Goed onderwijs is een recht en daar moet en mag nooit op beknibbeld worden, vind ik. Goed onderwijs houd voor mij in dat de leerkrachten van heel Nederland en dus ook van Brunssum en Parkstad een open mind hebben voor nieuwentijdskinderen.

 

Goed onderwijs houd voor mij in dat de directie van de scholen van Brunssum en Parkstad hun kennis moeten opfrissen en de ogen niet moeten sluiten voor de ontwikkelingen in het type kinderen wat al jaren lang bestaat maar waar vooral de scholen zelf vaak de oogkleppen voor op hebben. Dit geldt ook voor de overheid van Nederland die de laatste jaren wel andere prioriteiten op hun agenda hebben staan. Zὀ jammer is dit en het gaat helaas ook nog eens ten koste van de kinderen zelf.

 

Op dit moment wil geen enkele school van het nieuwe type kind en hun zorgen en problemen weten. Na uitermate veel pogingen via de telefoon of via de mail heb ik in twee jaar tijd nog geen enkel resultaat gehad. In heel Parkstad niet. Ze bellen niet eens terug wat toch wel zo fatsoenlijk zou zijn. Is het dan vreemd als die kinderen zich af zetten als zij aangeven dat zij de grens hebben bereikt? Ze lopen vaak vast in het gezin , of thuis, of tussen vrienden en vriendinnen. Nergens kunnen ze terecht behalve dan de straat op. Hangjongeren worden ze dan genoemd. Kattenkwaad halen ze dan heel graag uit. Onmacht verveling of andere redenen. Het maakt niet uit. feit is dat ze geen plaats hebben waar ze zich gelijk voelen aan een ander kind. Ze voelen zich anders, zijn anders. Ze hebben eigenschappen die andere kinderen niet hebben.

 

Eigenschappen die soms aangezien worden als een ziekte.

ADHD of ADD of PDS-NOS of borderline,autisme , dyslectie en ga zo maar door.

 

TESTEN: Toch zeer verbazingwekkend is.............
dat als je deze kinderen gaat testen vaak en heel andere diagnose wordt gesteld en deze kinderen juist hoogintelligent zijn of zelfs hoogbegaafd !

 

Geef jouw/ jullie kind daarom het voordeel van de twijfel als je een van bovenstaande diagnoses krijgt. medicatie krijgt zoals Ritalin, wat in Amerika al jarenlang verboden is en zelfs dodelijk is. Te vaak worden medicijnen voorgeschreven voor iets wat gewoon ook holistisch of energetisch op te lossen is. Of samen met medicatie. 

 

Is het dan vreemd als zij eens totaal uit de band springen en iedereen dan denkt dat het kind totaal is losgeslagen? Eens moet de stress en de spanningen ook bij die kinderen eruit komen en in dit geval komt dat wanneer de trigger aanwezig is. Waar dat is en wanneer dat is , is van geen belang. Het meest komen die kinderen die trigger tegen op school waar vaak teveel kinderen bijeen zijn.

 

Echter de leerkrachten , de ouders en de directie noemt die kinderen dan aandachtskinderen of probleemkinderen . Verrassing daar tussenin zitten dan ook nog de echte nieuwetijdskinderen!

 

Niet kunnen leren, spijbelen, aandacht trekken door ruzies of juist door helemaal apathisch te zijn, ga zo maar door. Het zijn de gevolgen en niet de oorzaak. Alleen is het gevolg dan dat die kinderen als onhandelbaar, moeilijk wordt gezien en daar gaan we dan weer de richting in van de aandachtskinderen. Aan de oorzaak wordt niets gedaan, alleen aan de gevolgen.

 

Als ik er dan aan denk dat sommige van die kinderen ook na school totaal geen ontspanning of vertier hebben, in een isolement zitten te staren naar de t.v. , bijna niets te eten kunnen krijgen en dan met zo'n naar gevoel naar bed moeten gaan dan draait mijn hart tientallen keren om. Wat brengt hen de dag erna? Weer en altijd hetzelfde liedje, dezelfde ellende en dezelfde zorgen. Het vreet enorm aan die kinderen en dus ook aan mij. Kinderleed kan niemand verdragen volgens mij en diegene die daar wel tegen kunnen hebben oftewel zelf geen kinderen oftewel als zij wel kinderen hebben dan zouden zij überhaupt nooit kinderen mogen krijgen want die mensen zijn simpelweg harteloos.

Een nieuwe vorm van opleiding is al jaren bekend en dat is dat jonge mensen eerst eens leren wat het inhoudt als je kinderen krijgt. je hebt ze niet voor een dag maar voor heel je leven. Ook als je moet werken, ook als je ziek bent, ook als je zorgen hebt. Opvoeding zat vroeger wel in mijn opleiding op de Huishoudschool Sint Brigida in Brunssum . Heel dankbaar ben ik voor alle lessen van de Franciscaanse nonnen van Heythuysen. Dat vak zouden ze onmiddelijk weer in moeten voeren op alle scholen. Lager Onderwijs, Vervolgonderwijs en Hoger beroepsonderwijs. 

 

*****************************************************************************************************************

Hoe kom ik op dit bijzondere idee om juist die

bijzondere kinderen te helpen?

Ik heb al vaker diverse workshops en lezingen verzorgd voor volwassenen. de laatste jaren gaat mijn interesse en passie meer naar de kinderen van deze tijd. Ook heb ik al vaker kinderworkshops georganiseerd zoals de Indianen middag voor Jong en Oud. Reeds twee keer gehouden in het Blote voetenpark in Brunssum van mijn gewaardeerde collega en goede vriend Wil Bekker en de laatste keer afgelopen mei 2018 in het Klimpark Park het Plateau in Brunssum waar de jonge ondernemer Sebastiaan Cleuters dit doel om de nieuwetijdskinderen te bereiken van harte steunt.

 

Om daar meer bekendheid aan te geven heb hier een goede kennis van mij, de heer Rein Claus over getipt, die ik al meer dan 40 jaar ken en af en toe tegenkom op Facebook waar hij schitterende reportages maakt samen met een team om alles in en rondom Brunssum mooi op de kaart te zetten.  Hij maakte van de laatste   Indianendag in 2018 mooie  foto's van dit super leuke evenement voor arm  en rijk en alles daartussenin!

 

Vlak voor 6 mei, de datum dat de workshop zou plaats vinden heb ik ook de Stichting Samen Delen uitgenodigd omdat ik absoluut een warm hart toedraag aan alle mensen die ongewild en zonder eigen schuld in deze situatie van armoede terecht zijn gekomen. Vaak overkomt armoede iemand...... zoals bijvoorbeeld je baan verliezen, verslaving, psychische problemen of je komt in een scheiding terecht. Je moet er maar in terecht komen en van alle instanties afhankelijk zijn om de hand open te houden terwijl je altijd een goede baan hebt gehad, een goed huwelijk of gewoon geen geldzorgen. Vanuit ieder oogpunt is armoede niet acceptabel hier in Nederland. De overheid maakt dan steeds maar op de media bekend hoe goed dat het gaat met de economie en de arbeidsmarkt weer mensen aantrekt, de huizen weer goed worden verkocht maar wat dan met de armoede in Nederland zelf?

Er is geen vuiltje aan de lucht als je zelfstandig je leven hebt kunnen leven en je financiën goed op orde hebt en goed hebt kunnen beheren. Dan kun je ook goede zorg voor je kinderen betalen, maar deze ouders kunnen dat niet. De bedoeling was die kinderen van de Stichting Samen Delen gratis mee te laten doen en de ouders voor de helft van de prijs van de entree. Zij vonden het ook een schitterend idee alleen is niemand op de uitnodiging ingegaan. Misschien uit schaamte of een andere reden, dat gaan we nog een keer navragen en onderzoeken.

Tijdens de uitvoering van die workshop op 6 mei 2018 , de Indianenmiddag voor jong en oud in het Klimpark Park het Plateau, kwam Raymond Claus, CDA fractievoorzitter van de gemeente Brunssum mij enthousiast vragen of ik dit niet vaker wilde doen. Belangeloos . en gratis voor deze kinderen. Ja, dat wilde ik zeker wel omdat mijn hart altijd al uitging naar kinderen die weerloos en machteloos in situaties moeten leven waar zij zelf totaal niets aan kunnen doen. Maar gratis? Nee, dat kan helaas niet. Daarvoor heb ik zelf ook niet de middelen. Mijn bedoeling was het om een deel van alle deelnemers aan mijn kinderworkshops gratis mee te laten doen. Zo ongeveer 50 % betalende kinderen van mensen die de financiële middelen wel hebben. En 50 % kinderen die dan gratis mee mogen doen door deze actie. Ook daar dus evenwicht in. Ik hoef er niets aan te verdienen, maar ik kan het ook niet zelf financieren.

Doen jullie mee,? Ik hoop het ten zeerste. Misschien krijgen we dan een warm en liefdevol Brunssum die zich om alle kinderen bekommert en waar elk kind gelijk is. Geen enkel kind uitgezonderd! Waar ieder kind zijn/haar talent kan laten open bloeien zoals een lotusbloem die opengaat bij de morgenzon. Ieder kind verdient die mogelijkheid, nietwaar?

Doneer dan via www.doneeractie.nl . Een klein bedrag of groot bedrag dat maakt niets uit. Alle kleine beetjes helpen en maken een groot beetje, zei mijn vader altijd! En doorzetters bereiken altijd hu doel! In Parkstad moet het te realiseren zijn dat er minder armoede is in de toekomst.

 

Ik weet ook uit eigen ervaring wat armoede is, maar ik weet ook vanuit mijn beroep wat armoede met kinderen en jongeren kan doen en zeker weten ook daadwerkelijk doet. isolement van alles was geld kost, isolement van sociale contacten, isolement van medescholieren omdat die er geen begrip voor hebben, emotionele ontwikkelingsachterstand. Bij mij ligt de aandacht en de nadruk om hulp te bieden op de emotionele achterstand die deze kinderen hoe dan ook oplopen. Helpen jullie mee dit te bekostigen?


Ik weet ook uit eigen ervaring wat armoede is, maar ik weet ook vanuit mijn beroep wat armoede met kinderen en jongeren kan doen en zeker weten ook daadwerkelijk doet. isolement van alles was geld kost, isolement van sociale contacten, isolement van medescholieren omdat die er geen begrip voor hebben, emotionele ontwikkelingsachterstand. Bij mij ligt de aandacht en de nadruk om hulp te bieden op de emotionele achterstand die deze kinderen hoe dan ook oplopen.

*************************************************************************

Wat is armoede dan?

Bronvermelding : LINK VAN HET ARMOEDEFONDS

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden.

We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Langdurige armoede
Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. De omgang van deze groep, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek van 2016, maar liefst 224.000 huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, is groot.

Wat is de lage-inkomensgrens?
De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle jaren en alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt.

Hoogte van de lage-inkomensgrens van enkele huishoudingstypen:

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.

 
DE Gevolgen van armoede

 


Bronvermelding : LINK DE GEVOLGEN VAN ARMOEDE

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn leven. Armoede  zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie  en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede.

Armoede geeft stress.
Constante, langdurige stress heeft een negatief effect op de mogelijkheid om een goede keuze te maken. Het IQ neemt gemiddeld met 13 punten af. Dit is vergelijkbaar met een nacht niet slapen. De acute geldproblemen nemen je in beslag, daardoor is er minder aandacht voor de lange termijn en is men alleen bezig met zijn of haar primaire behoeften. Op de lange termijn zorgt chronische stress ervoor dat iemand zich minder bezighoudt met de vraag wat écht belangrijk is en minder invloed op de eigen situatie ervaart.* 

Armoede is ook slecht voor je gezondheid. 
Gezond leven is belangrijk, maar gezond leven blijkt in de praktijk niet zo makkelijk als je minder of geen geld te besteden hebt. Groenten en fruit is niet goedkoop. Er is geen geld voor een abonnement op de fitnessschool of sportclub. Vergeet ook zeker niet de verplichte eigen bijdrage in de ziekte kosten en medicijnen die niet worden vergoed, deze kosten zorgen ervoor dat mensen minder snel medische hulp inschakelen.

Ook kan armoede er voor zorgen dat iemand in een maatschappelijk isolement raakt. Door een beperkt budget nemen de mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten af. Een beperkt budget kan ervoor zorgen dat het gebruik van een auto of het van openbaarvervoer te kostbaar wordt. Net als een telefoon, computer of internet. De mogelijkheid om ergens te komen, contact te leggen of je zelf te voorzien van informatie wordt daardoor ook een stuk lastiger

************************************************************************

Normaliter kunnen uitkeringsgerechtigden terecht voor allerlei aanvragen bij de gemeente of bij de stichting Leergeld Parkstad, maar zij bepalen de activiteit en niet het kind of de ouders zelf

Bronvermelding : LINK STICHTING LEERGELD PARKSTAD

WELKE KINDEREN KOMEN IN AANMERKING?

Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege dit gebrek aan financiële middelen niet kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Parkstad indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat onder 120% van het bijstandsniveau ligt.

Wat kan aangevraagd worden?
Ouders of verzorgers kunnen bij Leergeld Parkstad een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

Onderwijs: onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw kind met de fiets naar het voortgezet onderwijs moet, kunnen wij u wellicht ook helpen om een fiets aan te schaffen. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u die vaak bij ons aanvragen.
Sport: door te sporten kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.
Cultuur: ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziek- of balletles, lidmaatschap van een koor of schilderles.
Welzijn: ook overige activiteiten als scouting of kindervakantiewerk behoren tot de mogelijkheden. Een fiets kan alleen worden aangevraagd voor middelbare scholieren.

 
Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets of computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting. Afhankelijk van de financiële situatie van Leergeld Parkstad, kunnen specifieke vergoedingen gedurende het jaar aangepast worden, maar reeds toegekende vergoedingen worden natuurlijk altijd nagekomen.

 *******************************************************************************

NAWOORD

Mijn doel is niet alleen die kinderen die onder de armoede grens moeten leven maar alle kinderen zijn voor mij gelijk net als alle volwassenen gelijk zijn voor mij. Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal Gods kinderen zou mijn moeder zeggen.

Mijn doel is het ook om de bewustwording al vroeg bij jonge kinderen te laten beginnen en daarna dat te ontwikkelen. Dit vormt de basis van een gelukkig bestaan.

 

Het innerlijke geluk begint allemaal bij jezelf. Wat iemand uitstraalt krijg je altijd als een spiegel terug. Daarom wil ik de ouders/ verzorgers hierbij ook betrekken. Jonge kinderen staan nog open en kun je laten ervaren hoe gemakkelijk en toegankelijk “ geluk” kan zijn. Alle bron van agressie boosheid, onverschilligheid en jaloezie ontstaat oorspronkelijk vanuit de ontevredenheid met jezelf. Denk dan nog eens terug aan hoe die kinderen zich dag in dag uit moeten voelen? Enig idee?

 

We brengen de kinderen terug naar de kern van het mogen zijn. Als iedereen simpelweg mag en kan zijn, is er ruimte genoeg voor iedereen. We weten allemaal heel goed dat oorlogen ontstaat uit hebzucht en macht. Vaak worden geloofsovertuigingen gebruikt om mensen te groeperen en tegen elkaar uit te spelen. Wanneer de mens zich bewust wordt dat we allemaal uit de zelf oorsprong komen en er geen behoefte meer is aan onderscheid, zal de honger naar macht afnemen.

 

We moeten oppassen dat we niet onze kinderen bewust of onbewust een negatief ingekleurd oordeel over andere culturen en geloofsovertuigingen meegeven. Als zij in hun jeugd al verkeerd behandeld worden zal dit altijd en altijd in hun latere leven een blokkade worden. Dit kan in de pubertijd extra stress bezorgen bij die jeugd en op latere leeftijd weer aanleiding zijn om zich tegen bepaalde groeperingen af te zetten. Daar begint de oorlog al en het rolt als een sneeuwbal steeds groter. Ze zullen alles absorberen wat met deze groepering in verband staat maar dan in een negatieve vorm.

 

Wij kunnen  en moeten dit als ouders echt voorkomen door een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. en zeker voor die kinderen die onder de armoede grens moeten leven. Door ons een toekomst voor te stellen waar kinderen weer kind mogen zijn en geen machines die vanaf de leeftijd van 4 al geleerd wordt om alleen maar te presteren. Moeten , moeten en nog eens moeten daar staat onze maatschappij vol van.

Hoe heerlijk is dan een plek voor die kinderen waar niets moet, maar wel veel mag en vooral zichzelf zijn?


Door anders te denken, leren te voelen, te denken met je hart. Dan zijn wij het voorbeeld voor die kinderen. Aan de andere kant willen we ook kinderen helpen die dagelijks te maken hebben met hun eigen beperkingen en de frustraties die ze hierbij oplopen. Toch een stukje geluk en vertrouwen in jezelf vinden. Je bent mooi zoals je bent. Je bent waardevol. Je bent uniek.  Als je ziek bent, ben jij je iekte nog niet......als je arm bent, ben jij de armoede ook niet.........terwijl die kinderen zich wel zo voelen.....waardeloos, machteloos, hulpeloos.......maar...............

Ook als je arm bent blijf je toch altijd jezelf.

 

*******************************************************************************************************************

ZOALS TOON HERMANS  OPSCHREEF:

 

IEDER LEVEN IS ER EEN, DAT HET UNIEKE

BLIJF VAN MIJN LEVEN AF, IK LAAT HET NIET VERZIEKEN

EN ZIJN ER MENSEN DIE ZEGGEN, NEE........WIJ DOEN HET ALLEMAAL SAMEN

DAN MOET HET LIEFDE ZIJN,

IN ALLE EEUWEN.... AMEN

 

Asherah van den Berg

LINK CENTRUM DHARMA

Op mijn website kunt u meer informatie vinden over mijn Lichtwerk