EHBO van de Chakra's

EHBO VAN DE CHAKRA’S

Ben je uit je 'dak' geschoten, voel je je zweverig en naar na een kort slaapje, voel je dat je in een cocon zit en geen contact met de wereld kan krijgen, dan zit je te hoog in je kruinchakra. Je zal koude voeten en/of benen hebben.  Je bent als het ware los van de aarde geraakt.

1. Leg de linkerhand tegen het basischakra (bij de stuit) en de rechterhand tegen het kruinchakra. Met de rechterhand stuur je de energie, die naar boven wil, terug. Je aardt dan. Laat na enkele minuten eerst de linkerhand los en daarna de rechter.
 
2. Laat je partner, vriend of een kennis een dakje maken. Deze maakt van beide handen -met de vingers ineen gestrengeld- een dakje en laat die van boven het hoofd naar de kruin zakken. Laat met de armen een verbinding maken met het lichaam. Je kan dit ook zelf doen door je zelf 'af te slaan' en een koepel met je handen over je hoofd te maken.

3. Geef jezelf een klap laag op het zitvlak. Effectiever is wanneer iemand anders dat doet. Een flinke tik met de vlakke hand. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de stuit gekneusd wordt. De klap kan het basischakra activeren, zodat je weer in je basis komt. 

 

Afsluiten

Wanneer je last hebt van stemmingen en gevoelens van andere mensen, wanneer je je niet prettig voelt in een warenhuis of in een trein, dan 'sta je open'. Sluit dan je zonnevlecht af. Let maar eens op bij telefoongesprekken. Wanneer je onverklaarbaar moe bent na afloop van zo'n gesprek, dan ben je in contact geweest met iemand die jouw energie heeft afgenomen.

1. Draai met de rechterhand drie maal een cirkel van om en nabij 30 cm. kloksgewijs rond je navel. Denk hierbij bewust: "Hiermee sluit ik mijn zonnevlecht af". Bron: Malva

2. Dit kan ook door met de tong een kruis te maken op je verhemelte. Je sluit dan de kringloopmeridiaan af. Bron: Malva

3. Visualiseer een spiegel tussen jou en een andere persoon, waarvan je last denkt te hebben. 

 

Je kan je ook voorstellen dat je in een beschermend ei of een cylinder zit. Het ei of de cylinder is van glanzend zilver of goud materiaal. Die laag houdt alle negativiteit van anderen tegen. Alleen liefde wordt toegelaten. Ook jouw gevoel kan er uit. Je kan je ook voorstellen dat je op die manier een beschermend astronautenpak aantrekt. Je kan zelfs je hele huis zo beschermen. Visualiseer er maar een grote zilveren piramide omheen.

De Amerikaanse psychologe Phyllis Krystal heeft o.g.v. het werk van C.G. Jung meerdere symbolen bedacht die je helpen te beschermen. Zie ook de website van Phyllis Krystal: http://www.phylliskrystal.com/469.html


4. Maak met je handen en kapje en maak daarmee een soort beschermende koepel om je hoofd heen. Dit helpt ook samen met de oefeningen 1 t/m 3 tegen nachtmerries, of wanneer je het gevoel hebt dat er 'iets' negatiefs is huis hangt. Bron: dhr Kouwen

5. Wanneer dit laatste het geval is, zijn er de volgende adviezen:

-brandt stokjes wierook
-lucht het huis, hou een grote schoonmaak
-laat 's nachts licht branden
-vraag de 'aanwezigheid' het huis uit te gaan en naar het goddelijke licht te gaan. Praat er tegen als een mens.

6. Wat ook helpt is bidden: "Jezus Christus (Heer! of Boeddha! of wie dan ook) ontferm U over mij" of maak een kruisteken. Verbind je in gedachten met iets of iemand of een groep die heel sterk is.


Wanneer dit alles niet helpt is het raadzaam het huis te laten onderzoeken op aardstralen en de aanwezigheid van negatieve energieën. Ook hier weer: je kan er niet in geloven, maar onderzoek het maar eens zelf! Ik ben wel eens met twee 'wichelaars' mee geweest en het is onvoorstelbaar wat je soms in huizen aantreft. Ik heb een cursus gedaan om deze energieën te neutraliseren. AfslaanWanneer je negativiteit van anderen hebt opgelopen, kan je last hebben van buik- of maagpijn. Zonder enige reden kan je je ook somber voelen. Je hebt dan letterlijk 'iets' van anderen opgepikt.

1. Sla je af. Strijk met de handen over je hoofd naar beneden, langs je schouders, borst, buik, flanken, benen en zo over de voeten naar de grond. Je veegt a.h.w. de negatieve energie van je af. Laat deze ook uit je lijf door je voeten heen naar de aarde weglopen.

2. Je mediteert op een stoel of je ligt op bed of een bank. Visualiseer een holle buis in je lichaam dwars door je middenrif. De buis verlengt zich naar beneden, de aarde in tot het middelpunt der aarde. Visualiseer een glas helder water, gevuld tot een stukje onder de rand, zodat je niet kan morsen. Doe daar al je sores, al je verdriet, je angsten etc. in. Wanneer het water troebel is geworden, giet je het glas in de buis en laat alle troep de aarde in lopen. Voel de bevrijding. Herhaal dit nog een keer, tot je al het negatieve, al het bezwarende kwijt bent. Laat dan de buis oplossen in datgene waar ze uitgekomen was.

3. Je gaat onder de douche staan en laat een minuut of twee warm water over je schedel lopen. Strijk je daarna af.

4. Kijk niet naar griezelfilms! Zeker niet voor het naar bed gaan.

Gewaar zijn, in aandacht zijnDe volgende suggesties hebben betrekking op jouw houding, op welke manier je 'aandacht' kan ontwikkelen. Aandacht betekent bewust aanwezig te zijn in het Hier en Nu. Je slaapt niet, je bent niet ergens anders met je gedachten. Je bent hier, op dit moment op deze plek. Daar waar het echte leven zich ontrolt. Ik heb het bewust over aandacht en niet jouw aandacht, want aandacht is genoeg. 

Wanneer jij aandachtig bent, is dat al geen aandacht meer. De enige juiste vorm van aandacht is het moment waarop je beseft dat je niet aandachtig bent of was. Op dat moment van besef ben je in aandacht. Dat is voldoende. Niet jouw 'ik' beseft dit, maar jouw Wezen. Dit is n.l. de enige instantie die vanuit de kern van jouw 'Zijn' kàn ontdekken dat je niet in aandacht bent. Je (ofwel jouw 'ik') hoeft daarna niet je best te doen om de aandacht vast te houden. Dan immers is jouw 'ik' (wat uit denken bestaat) weer actief. Dan ben je automatisch weer weg, uit aandacht, uit gevoel

 

Doe dus niets! 

 

Doe niet je best. Wil niets bereiken. Je zult ongetwijfeld weer 'wegraken', maar ook dan zal er weer zo'n moment van besef van niet-aandachtig te zijn komen.

1. Stel je in meditatie voor, dat je alleen in een donker bos zit en dat elk moment een tijger uit het bos tevoorschijn kan komen. Al je zintuigen zijn maximaal gespitst op ook maar het geringste geluid. Het kan je leven redden. Je bent dan één en al horen. (Bron: J. Krishnamurti)

2. Beschouw jezelf als een buitenaardse bezoeker, die in jouw lichaam gekomen is om het leven op aarde te bestuderen. Alles is nieuw, alles is vreemd. Niets heeft een naam. Neem alleen waar, kijk, zie alles zoals het is, zonder vooroordeel, zonder begripsbepaling. Probeer zaken niet te benoemen. Voel vanuit het voelen, kijk vanuit het kijken enz.. Maak er geen verslag van. Neem alleen waar! Het werkelijke leven bestaat uit feiten, het denken is alleen een beschrijving en verwerking van de echte feiten! Zie alleen de feiten, dat wat er is.

3. Wanneer je mediteert, concentreer je dan nooit op één object. Probeer je bewust te zijn van alles wat er zich in jou, en om jou heen gebeurt. De geluiden, de geuren, de innerlijke beelden, het gekwetter van je gedachten. Hou nergens aan vast, blijf nergens bij stilstaan. Je bent keuzeloos in je waarnemen. Je neemt waar, maar er is geen oordeel. Alles is wat het is. Je hoort niet, maar er is horen. Je voelt niet, maar er is voelen. Je richt je in zuivere aandacht op Dat-wat-is. Drijf je weg, neem dat waar. Je bent weer in aandacht. (Bron: J. Krishnamurti)

4. Probeer in alles wat je doet, met de volle 100% gericht te zijn op alleen dat wat je doet: eten, baden, douchen, eten klaar maken, stofzuigen, aardappels schillen, vloeren boenen, etc.. Veroordeel niets, verwerp niets. Ga helemaal op in dat wat zich aandient. Geef je geest geen ruimte tot fantaseren. Bedenk niet wat je erna moet doen. Zoek geen afleiding. Heb alleen aandacht voor wat je doet. Doe en ben je er niet van bewust dat Jij doet. Er is alleen het doen! Je doet niet meer, maar bent. (Bron: Hoover)