Afspraken alleen telefonisch , zie daarvoor bij contact

GRATIS REIKI VOOR MINIMA LANGER DAN 3 JAAR

ONDER DE ARMOEDE GRENS LEVEN

 

2019 GRATIS REIKI BEHANDELING VOOR OUDERS DIE LANGER DAN 3 JAAR ONDER DE ARMOEDE GRENS MOETEN LEVEN

 

 

 

 


Vanaf 2017 heb ik mensen leren kennen die ver beneden de armoedegrens moeten leven, die langer dan 3 jaar in de problemen zitten, meestal door toedoen van een ex-partner of familieleden . Moeders met kinderen, vaders met kinderen waarvan de kinderen met honger naar school moeten gaan. Ik help die mensen graag met advies. Doe liefdadigheidsactiviteiten met hen maar tijdens een meditatie kreeg ik ook van mijn blauwe Engel Johannus door dat ik hen als steun gratis Reiki zou kunnen geven. Wat heb ik een bewondering voor die vrouwen en mannen die dagelijks kinderen opvoeden en zichzelf totaal wegcijferen.

 

Kun jij aantonen dat je onder deze groep valt, stuur dan via het contactformulier een aanvraag in. Meestal op de zaterdagmiddag wil ik dan zoveel mogelijk mensen en kinderen een stoelbehandeling Reiki geven en indien nodig een liggende behandeling. Gratis en voor niets. Omdat zij recht hebben op innerlijke rust, innerlijke kracht, innerlijke wellness net als iedereen maar die jarenlang niet krijgen. Energie is er vaak weinig omdat je dag en nacht zorgen hebt hoe je vandaag weer door moet komen.

 

AANMELDEN VIA HET CONTACTFORMULIER

 

Wat is Reiki ?

 

Reiki is een ander woord voor Universele Levens Energie. Energie die door alles stroomt wat leeft en dat leven geeft. Deze energie is overal en altijd beschikbaar. De methode van Reiki handoplegging werd herontdekt door dr. Mikao Usui, een professor theologie en monnik uit Japan. We noemen het daarom ook the Usui heelmethode of Natural Healing. Reiki gaat naar de oorzaak van onbalans in lichaam en geest en werkt op het emotionele niveau, het spirituele niveau, het fysieke niveau en daarnaast nog op het mentale niveau. Ieder mens wordt geboren met een open Reiki kanaal, maar er treden blokkades op door onverwerkte gebeurtenissen. Deze blokkades kunnen zich zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk uiten. De energie kan dan niet meer optimaal door de energiebanen stromen. Door Reiki wordt je opnieuw afgestemd op de universele energie, blokkades kunnen worden opgeruimd, klachten verminderen of verdwijnen, angsten kunnen afnemen, zelfvertrouwen en bewustwording kunnen toenemen.

 

Reiki is in eerste instantie voor jezelf .

 

Het behandelen van anderen komt pas op de tweede plaats. Het is heel belangrijk dat je eerst zelf weer zo veel mogelijk in harmonie komt. Uiteraard gaat dit proces niet vanzelf. Je kunt niet rustig achter de t.v. blijven zitten met je handen op je lichaam en de gedachte: 'Reiki doet het wel'. Reiki kan jou wel ondersteunen in het proces van heling. Heling is het loslaten van het verleden, het vergeven van jezelf en anderen. Heling gaat niet zomaar. Oude gevoelens, pijn en verdriet kunnen boven komen opdat je met Reiki er doorheen mag gaan zodat je het een plek kunt geven. Je gevoel voor normen en waarden kunnen veranderen. Weerstanden kunnen wegsmelten. Reiki behandelaars en Masters zijn een doorgeefluik van kosmische energie. Reiki is een cadeau voor je leven en alleen jij bepaalt of je jezelf dit cadeau wilt geven De Reiki-kracht werkt in principe op vijf gebieden : - ze stimuleert herstel en balans en heft blokkades op - ze is verlichtend voor lichaam en geest en leidt tot diepe ontspanning - ze ontgift en voert genezende energie aan - ze verhoogt de vibratiefrequentie van het lichaam; versterkt het immuunsysteem - ze helpt bij lichamelijke, emotionele en verwerkingsproblemen Voor wie is Reiki ? - mensen met behoefte aan energie, kracht, verlichting of rust - mensen met emotionele klachten als spanningen, depressies en angsten - mensen met lichamelijke klachten - voor baby's en kinderen, dieren, planten en voedingsmiddelen - voor hulp bij verwerkings- en stervensbegeleiding - voor wie zelf wil leren werken met Reiki De behandeling : Behandelingen vinden gekleed plaats, liggend op een comfortabele behandeltafel of zittend op een krukje. Een gehele behandeling duurt, afhankelijk van de klachten en het voorgesprek, ongeveer 60 minuten. Na afloop is er nog tijd om rustig weer bij te komen of iets te vragen. - Draag loszittende, liefst katoenen kleding. Neem uw eigen badlaken mee. Nuttig vlak voor de behandeling geen zware maaltijd. Drink kort voor een behandeling geen alcohol of koffie. Neem even rust na de behandeling. Na de behandeling kom je een week lang in een ontgiftings- ontslakkingsproces. Laat dit gewoon gebeuren, maak geen afspraken met andere artsen of therapeuten anders weten wij niet de reactie van de behandeling.

Wanneer een Reiki behandeling?

Een Reiki behandeling kan helpen bij lichamelijke klachten. Ook bij klachten waarbij er lichamelijk niets te vinden is, klachten waarmee u moet “leren” leven. Angsten, stress en allerlei klachten die worden veroorzaakt doordat men niet lekker in zijn vel zit.

Een Reiki behandeling kan ook zeer effectief zijn voor gevoelige, intuïtieve kinderen en volwassenen die op zoek zijn naar balans in hun leven en leren willen omgaan met hun hoogsensitiviteit. Daarnaast kan een behandeling helpen bij chronische ziekteprocessen of bij mensen die lichamelijke en/of psychische klachten hebben in verband met hun laatste levensfase.

Het spreekt vanzelf dat bij ernstige klachten eerst de arts geraadpleegd dient te worden. Ook medicijngebruik kan niet zonder medeweten van de arts gestaakt worden.

 

 

WERKWIJZE REIKI BEHANDELING​​​​Helen gaat verder dan genezen. In een holistische benadering gaat het niet om het bestrijden van de symptomen van de aandoening maar om de behandeling van de gehele mens. Er wordt gewerkt op zowel het fysieke, emotionele, mentale als spirituele vlak om klachten of problemen te verminderen/te laten verdwijnen. Complementaire zorginterventies worden gekenmerkt door hun gerichtheid op het stimuleren van het natuurlijke zelf-helende vermogen van de cliënt ten aanzien van zijn eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Bij een Reiki behandeling zit u als cliënt op een stoel of ligt u op een behandeltafel. Voor een behandeling hoeft de cliënt zich niet te ontkleden. Allereerst meet de therapeut de belangrijkste energiecentra (chakra’s) op. Daarna gaat de therapeut beginnen bij het hoofd en legt zo de handen achtereenvolgens op het hoofd het bovenlichaam en de benen en eindigt bij de voeten. De therapeut werkt met handoplegging met de handen, indien absoluut noodzakelijk op enige afstand van het lichaam, het energieveld van de cliënt af tot aan de voeten. Vooraf wordt gevraagd of het aanraken een probleem is. Je mag namelijk niet te ver de handen van het lichaam houden. Voor de healing is het het beste als de aanraking wordt toegestaan. Dat is ook voor de therapeut een gemakkelijkere houding om te werken.

Vervolgens wordt met strijkende bewegingen langs het lichaam van de cliënt of door de handen erop te leggen het energieveld geactiveerd. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een teveel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van (energetisch)
evenwicht. De energiebalans stimuleert op een krachtige manier het natuurlijk zelf-helende vermogen, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Ná de behandeling meet de therapeut het energieveld en de chakra's opnieuw op om het effect van de
behandelinterventies vast te stellen. Ook wordt de aura afgestreken. Tenslotte is de therapeut in uw aura geweest en daarmee helpt het afstrijken.

In een nagesprek wordt besproken waar blokkades in het energiesysteem van de cliënt zijn aangetroffen. Daarnaast is het vanuit preventief oogpunt van belang om te onderzoeken waarmee de klachten verband houden, wat de achterliggende oorzaken zijn. Daarom vormen, voor zover mogelijk, inzichtgevende gesprekken een onderdeel van de behandelingen. Tevens
kunnen er praktische oefeningen en adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de behandeling. Tussentijds zal worden geëvalueerd of er verandering en/of verbetering van het klachtenpatroon is opgetreden. Verdere behandelingsmogelijkheden kunnen worden
besproken. Het aantal behandelingen kan verschillen. Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.

 

 

 

EFFECTEN VAN DE BEHANDELINGEN VAN ASHERAH

 

 • Reiki, Chakratherapie en Tantra brengen de energieën in het lichaam in evenwicht

 • Bevordert het zelfbewustzijn en mediteren

 • Ontspant en vermindert stress, geneest holistisch

 • Bevordert de creativiteit en verbetert de intuïtie behandelt zowel de symptomen als de oorzaken

 • Versterkt het immuunsysteem en verlicht pijnen

 • Voert gifstoffen af

 • Brengt de organen en endocriene klieren en hun functie in balans

 • Heft blokkades op en laat onderdrukte gevoelens vrijkomen

 • Bevordert het natuurlijk zelfgenezingsproces

 • Richt zich naar de natuurlijke behoeften van de ontvanger

 • Het endocriene klierenstelsel en de 7 hoofdchakra’s werken samen genezend.

 • Reiki, Chakratherapie en Tantra werken geestelijk ontspannend, bevrijdend en ontgiftend.

 

Ik haal de bijwerkingen uit medicijnen en werk met u aan affirmatie i.p.v. indoctrinatie vanuit het verleden. Samen staan we sterk, achter de angst ligt je “eigen ik”. Aanvaard wat is geweest en leef in het heden, in het NU!

Alleen ben je nooit, want als je van jezelf houdt heb je altijd nog jezelf!

 

 

Shakti Asherah van den Berg

 Het zelfgenezende vermogen, Jouw geestestoestand bepaalt de fysieke agenda

Ons lichaam heeft een aangeboren vermogen om te genezen. Op een wond groeit een korstje, een breuk heelt vanzelf en koorts zal ooit een keer zakken. Maar wat als je zomaar in de overgang belandt, je rug het begeeft, een hernia je kwelt, of kanker je leven beheerst? Is er iets dat je zelf kunt doen? Ja, want het zelfgenezend vermogen is te beïnvloeden.

Wie ziek is moet voor advies naar de dokter, maar dat wil niet zeggen dat je overgeleverd bent aan een autoriteit buiten jezelf. Wat is ziekte eigenlijk? Het is het tegenovergestelde van heelheid. Alles wat ooit is opgekropt is volgens arts en schrijver Deepak Chopra, gestolde energie. Onopgeloste emoties worden blokkades die vervolgens het immuunsysteem verzwakken. Zo word je ziek.

Zelf doen
Volgens een andere arts, dr. Goodman, willen kankerpatiënten tot elke prijs de vrede bewaren. Wat ooit een overlevingsstrategie is geweest, gaat later een eigen leven leiden. Het is altijd de bedoeling geweest dat je leeft naar wie je bent, maar soms ben je het contact met jezelf kwijt. Iedereen is wel eens verraden, respectloos behandeld of heeft zich waardeloos gevoeld. Dat stop je gemakshalve ergens in je achterhoofd weg. Volgens Deepak Chopra is je lichaam zich van elke gedachte bewust. Iedere cel is op de hoogte van je diepste overtuigingen. Alle emoties worden in het lichaam opgeslagen. Daar heb je meestal geen idee van, totdat de hoofdpijn zich aandient, de aderen zijn dichtgeslibd, het tandvlees begint te bloeden of een ontsteking je parten speelt. Vaak besef je niet eens dat je helemaal niet zo gelukkig bent als dat je denkt te zijn en heb je geen idee dat er ergens verborgen woede of verdriet zit. Misschien heb je teveel over je heen laten lopen, of wellicht heb jij je zo aangepast dat het niet meer rijmt met je levensdoel. Ziekte spoort je aan om te veranderen. Medicijnen kunnen pijn verlichten, maar pakken de oorzaak niet aan. Dat moet jezelf doen.  

Het innerlijk weten
Moeten we nu allemaal in therapie? Neen, maar je kunt wel alvast beginnen met nadenken. Wie stil is en een vraag stelt, krijgt antwoord. Het innerlijke weten is er altijd, je moet er alleen naar leren luisteren. Wie aan het bed is gekluisterd kan hoe dan ook niet anders dan stilstaan. Wat is het dat ik nu moet weten? Een aantal jaar geleden kwam ik na een buikoperatie acuut in de overgang. ‘s Nachts lag ik drijfnat in bed en om de haverklap werd ik wakker van de opvliegers. Ondanks alle kennis over de oorzaak, bleef het in de praktijk afzien. Volgens Dr. Goodman is het lichaam zelfvoorzienend en heb je eigenlijk niets van buitenaf nodig. Okay, ik besluit om dit te geloven en gooi alle hormooncrèmes in de vuilnisbak. Als je in iets gelooft, moet je er ook naar handelen. Sindsdien heb ik nergens meer last van. Ongelooflijk, het is zomaar over. Kennelijk heb ik met een simpele gedachte iets in gang gezet. Hoe de alchemie tot stand is gekomen, is nog steeds een raadsel. Ik weet alleen dat ik op dat moment oprecht geloofde in wat ik dacht. Meer was het eigenlijk niet.

Deleteknop
Elke ervaring blijft net zolang in het systeem, totdat het van de harde schijf wordt gewist. Dat betekent dat je invloed kunt uitoefenen. Dat wil ook zeggen dat je mag rouwen, huilen en boos mag zijn als dat nodig is. Genezen is het toelaten van verdriet om vervolgens op de deleteknop te drukken. Soms moet je graven en speuren naar het begin. Waar komt dit vandaan? Het lichaam is neutraal. Het kan niet worden gemanipuleerd om iets anders uit te drukken dan wat jij innerlijk gelooft. Het kan je lichaam ook niet schelen wat je denkt of voelt. Het is net als een computer. Zodra je andere instructies invoert, wijzigt het programma vanzelf. Het is aan jou om meer vreugde, liefde en gezondheid in je leven te brengen. Het zelfgenezend vermogen is een wonderlijk werkend mechanisme. Zodra je de saboterende denkwijze ontdekt en oplost, begint er een nieuwe episode. Werkt het echt zo simpel? Ja, ik spreek uit eigen ervaring.

Glimlachende organen
Een ding is zeker. Je hoeft geen slaaf van je ziekte te zijn. In elk mens is een onzichtbare kracht werkzaam die ernaar streeft om het lichaam zo gezond mogelijk te houden. Ziekte kun je overwinnen. Wetenschap toont aan dat ziekte te voorspellen valt op basis van belastende gebeurtenissen in je leven. Emotionele trauma’s, wat ze ook zijn, openbaren zich als ziekte. Symptomen zijn niets anders dan een stopteken. Je denkt dat je die stijve schouder te danken hebt aan een verkeerde slaaphouding. Die versleten meniscus is gewoon stomme pech en met reuma moet je maar mee zien te leven. Soms is het moeilijk om van geloof te veranderen. Als je een bepaalde ziekte hebt, denk je dat je een speciaal pilletje moet slikken. Volgens PNI onderzoek blijkt dat negatieve gedachten en angsten het immuunsysteem langzaam vernietigen. Als dat zo is kun je de omslag maken door jezelf vol te proppen met liefde en gevoelens van vreugde. Praat met de pijn. Hoe gek het ook klinkt, maar iets vraagt om aandacht. Wat is de boodschap voor mij? Visualiseer licht in je lichaam. Stel je voor dat alle organen glimlachen.

Misschien geloof je niet dat dit alles werkt, maar wat heb je te verliezen? Iedereen heeft de innerlijke kracht om zijn gezondheid te verbeteren. Er is een onmetelijke intelligentie aan het werk. Je moet er alleen de klik mee zien te maken. Dat is niet iets dat je kunt forceren, maar je kunt wel op weg gaan. Elke ongezonde gedachte is een knoop en wordt uiteindelijke een kluwen waar moeilijk doorheen te komen is. Ga je tijd niet verknoeien met piekeren, maar herontdek jezelf. Je kunt je eigen mysteries ontrafelen en van ziekte een bondgenoot maken. Jouw geestestoestand bepaalt de fysieke agenda. Wis oude programma’s en installeer nieuwe instructies. Zet het zelfgenezend vermogen aan het werk en zie jezelf als onbegrensd.

Boekentips:

 • Diane Stein: De Kern van Reiki

 • De Chakra Atlas

 • Deepak Chopra: Herontdek je lichaam

 • Dr. Goodman: Genezen van binnenuit

 • Louise L Hay: Je kunt je leven helen

 • Dalke: Ziekzijn, Signalen van de Ziel

 • Christiane Beerlandt: Sleutel tot Zelfbevrijding