Reiki behandeling

Wanneer een Reiki behandeling?

Een Reiki behandeling kan helpen bij lichamelijke klachten. Ook bij klachten waarbij er lichamelijk niets te vinden is, klachten waarmee u moet “leren” leven. Angsten, stress en allerlei klachten die worden veroorzaakt doordat men niet lekker in zijn vel zit.

Een Reiki behandeling kan ook zeer effectief zijn voor gevoelige, intuïtieve kinderen en volwassenen die op zoek zijn naar balans in hun leven en leren willen omgaan met hun hoogsensitiviteit. Daarnaast kan een behandeling helpen bij chronische ziekteprocessen of bij mensen die lichamelijke en/of psychische klachten hebben in verband met hun laatste levensfase.

Het spreekt vanzelf dat bij ernstige klachten eerst de arts geraadpleegd dient te worden. Ook medicijngebruik kan niet zonder medeweten van de arts gestaakt worden.

 

 

 

WERKWIJZE REIKI BEHANDELING

 

Helen gaat verder dan genezen. In een holistische benadering gaat het niet om het bestrijden van de symptomen van de aandoening maar om de behandeling van de gehele mens. Er wordt gewerkt op zowel het fysieke, emotionele, mentale als spirituele vlak om klachten of problemen te verminderen/te laten verdwijnen. Complementaire zorginterventies worden gekenmerkt door hun gerichtheid op het stimuleren van het natuurlijke zelfhelende vermogen van de cliënt ten aanzien van zijn eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

Bij een Reiki behandeling zit u als cliënt op een stoel of ligt u op een behandeltafel.
Voor een behandeling hoeft de cliënt zich niet te ontkleden. Allereerst meet de therapeut de
belangrijkste energiecentra (chakra’s) op. Daarna gaat de therapeut beginnen bij het hoofd en legt zo de handen achtereenvolgens op het hoofd het bovenlichaam en de benen en eindigt bij de voeten. De therapeut werkt met handoplegging met de handen, indien absoluut noodzakelijk op enige afstand van het lichaam, het energieveld van de cliënt af tot aan de voeten. Vooraf wordt gevraagd of het aanraken een probleem is. Je mag namelijk niet te ver de handen van het lichaam houden. Voor de healing is het het beste als de aanraking wordt toegestaan. Dat is ook voor de therapeut een gemakkelijkere houding om te werken.

Vervolgens wordt met strijkende bewegingen langs het lichaam van de cliënt of door de  handen erop te leggen het energieveld geactiveerd. Door tekorten in het energieveld aan te  vullen en/of een teveel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van (energetisch)  evenwicht. De energiebalans stimuleert op een krachtige manier het natuurlijk zelfhelend vermogen, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Ná de behandeling
meet de therapeut het energieveld en de chakra's opnieuw op om het effect van de  behandelinterventies vast te stellen. Ook wordt de aura afgestreken. Tenslotte is de therapeut in uw aura geweest en daarmee helpt het afstrijken.

 

In een nagesprek wordt besproken waar blokkades in het energiesysteem van de cliënt zijn  aangetroffen. Daarnaast is het vanuit preventief oogpunt van belang om te onderzoeken  waarmee de klachten verband houden, wat de achterliggende oorzaken zijn. Daarom vormen,  voor zover mogelijk, inzichtgevende gesprekken een onderdeel van de behandelingen. Tevens  kunnen er praktische oefeningen en adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de  behandeling. Tussentijds zal worden geëvalueerd of er verandering en/of verbetering van het  klachtenpatroon is opgetreden. Verdere behandelingsmogelijkheden kunnen worden  besproken. Het aantal behandelingen kan verschillen. Over het algemeen zijn er meer
behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.