Reiki op afstand

BEHANDELEN OP AFSTAND

 

Er zijn meerdere manieren waarop je een afstandsbehandeling kunt geven. Hier volgen een vijftal:

De visualisatie methode: Ga rustig zitten en stel je voor, na een korte meditatie en Hon Sha Ze Sho Nen in gedachten, dat je bij iemand bent (bij haar of hem thuis of juist bij jou op de behandeltafel) en haar of hem een volledige behandeling geeft. Om dit te kunnen, moet je goed kunnen visualiseren en je een langere tijd kunnen concentreren en je een langere tijd kunnen concentreren op denkbeeldige handelingen.

De dijbeen-methode: Ga rustig zitten en stel je voor, na een korte meditatie en Hon Sha Ze Sho Nen, dat je rechterdijbeen iemands voorkant is. Je knie is zijn of haar hoofd en je been ter hoogte van je lies stelt zijn of haar voeten voor. Stel je voor dat je linkerdijbeen de rug is van diegene die je behandelt. Ga met je dijbenen om als was het de te behandelen persoon.

De gekrompen-client-methode: Ga rustigzitten en stel je voor, na een korte meditatie en Hon Sha Ze Sho Nen, dat je de ander als een baby'tje of gekrompen mensje tussen je handen houdt.

De Reiki Box methode: “Verzamel” personen en situaties (foto’s en/of briefjes met een naam of een situatie erop) waar je Reiki naar toe wilt sturen in een doosje, blikje of mandje). Ga rustig zitten en doe een korte meditatie. Teken Hon Sha Ze Sho Nen boven de doos en hou daarna de Reiki-box 10 tot 15 minuten in je handen. Zo kun je meerdere personen en situaties tegelijkertijd behandelen. Vergeet niet de doos af en toe “op te ruimen” . Hou een maximaal behandelingen aan van 21.

De inpak-methode: Ga rustig zitten en doe een korte meditatie. Teken nu in de lucht Hon Sha Ze Sho Nen en Cho Ku Rei. Zeg hardop of in jezelf voor wie deze healing is en wat je ermee wilt bereiken. Ik stuur Reiki naar…., zodat zij of hij geen last meer heeft van………. Omdat dat wat wij beogen niet in overeenstemming kan zijn met de bedoelingen van de Kosmos en/of de vrije wil van de cliënt, is het een goed gebruik, om onze eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van de Kosmos (of hoe je het/Haar/Hem ook wilt noemen). Doe dit door na het uitspreken van jouw wens het volgende te zeggen: “Zo de Kosmos (of andere naam) het wil en anders beter. Als het goed is voor mij en voor anderen. Vergeet nooit jezelf op het laatst te noemen. Vervolgens teken je de symbolen die op dat moment intuïtief bij je opkomen. Sluit deze reeks af met Cho Ku Rei en plaats je beide handen op je hartchakra. Visualiseer de persoon aan wie je de energie wilt sturen en blijf ongeveer 10 tot 15 minuten zo zitten.