Afspraken alleen telefonisch , zie daarvoor bij contact

Burn out

 

 

 

Burn Out - kan de beste overkomen!

 

 

Wat is burn-out?

De meeste mensen werken fulltime en zijn zo'n 40 uur per week met hun werk bezig. Daar is niks mis mee, maar het is wel belangrijk om je gezondheid er niet onder te laten lijden. Als je niet uitkijkt ben je op een gegeven alleen maar met je werk bezig en denk je er zelfs thuis nog aan. Te veel werkdruk kan leiden tot stress en te veel stress kan er toe leiden dat je geestelijk helemaal opgebrand raakt. Men spreekt dan van een burn-out.

Burn-out is een specifieke vorm van stress. Het betekent afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn. Het komt het meeste voor onder managers en beroepen waarin je veel en intensief contact hebt met mensen, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook werkende moeders kunnen er door getroffen worden.

Het verschil tussen burn-out en stress is dat je van het laatste snel kunt herstellen. Eenmaal opgebrand, blijven de verschijnselen en is het moeilijker opnieuw een balans te vinden. Burn-out ontstaat meestal door het jarenlang ophopen van stress en frustraties.

Symptomen van burn-out: 

  • Concentratieproblemen 

  • Vergeetachtigheid 

  • Emotionaliteit 

  • Besluiteloosheid 

  • Slaapproblemen 

  • Lusteloosheid 

  • Cynisme 

  • Onzekerheid: minderwaardigheidscomplex 

  • Verminderde conditie 

  • Seksuele problemen: geen zin en/of impotentie

Oorzaken:

Er zijn verschillende oorzaken denkbaar; zo hangt het krijgen van een burn-out samen met je eigen persoonlijkheid: misschien eis je van jezelf wel het onmogelijke. Maar het heeft ook te maken met collega's, misschien eisen die teveel van je, krijg je weinig steun en is het management ook niet in orde. Misschien wordt er te weinig aan (bij) scholing gedaan en heb je constant het gevoel achter de feiten aan te moeten hollen. Misschien is je functieomschrijving onduidelijk en weet je niet wat er wel en niet van je verwacht wordt, zodat daar het ontstaan van de stress ligt. Misschien is de frequentie van de werkdruk veel te hoog: een keertje extra (over) werken zal geen problemen veroorzaken, maar als dit meer regel dan uitzondering wordt zal dit zeker stress opleveren. Misschien kom je vaak in contact met cliënten die een emotioneel beroep op je doen, zonder dat je daar zelf weer bij iemand mee terecht kunt. Via onderzoek is inmiddels bewezen dat alleenstaanden, stellen zonder kinderen, hoog opgeleiden en vrouwen meer risico lopen en dat een burn-out meestal optreedt in de beginfase en in het midden van je loopbaan.

Verdere symptomen zijn:

Emotionele uitputting: Verlies van energie en je hebt het gevoel dat je emotioneel bent uitgeput. Je denkt dat je anderen weinig meer biedt in psychologische zin. Daarbij worstel je met gevoelens van frustratie, omdat je je realiseert dat je zo niet door kunt blijven gaan. 

Depersonalisatie: Je voelt je als object beschouwd en niet meer als individu. Dit gaat vaak samen met het ontwikkelen van een negatieve en cynische houding tegenover je collega's, management en je werk zelf. 

Afnemende competentie: Je hebt de neiging jezelf negatief te beoordelen: je presteert slechter en je bent minder succesvol in je werk. Dit gaat gepaard met een negatieve zelfwaardering, waardoor teruggang merkbaar is. Je komt zo in een negatieve spiraal terecht.

Gevolgen & oplossingen:

Fysieke en emotionele gevolgen:

Burn out gaat gepaard met tal van fysieke en psychische gezondheidsklachten waaronder een afnemende geestelijke gesteldheid, een aantasting van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, depressie, geïrriteerdheid, hulpeloosheid en angst. Lichamelijke klachten zijn ondermeer oververmoeidheid, hoofdpijn en maag- en darmklachten, een hoge bloeddruk, slapeloosheid, depressie, een verslaving of emotionele vermoeidheid.

Interpersoonlijke gevolgen: 

Mensen met burn out verminderen sociale contacten buiten het werk en zijn ook minder gemakkelijk in staat hun professionele rol buiten het werk van zich af te schudden. Het heeft een grote negatieve invloed op het persoonlijk leven. 

Gevolgen op houding en gedrag: 

Mensen met een burn out kunnen een negatieve houding naar anderen ontwikkelen.

Wat doe je er aan?

Indien je bovenstaande signalen en klachten herkent, neem dan enige afstand van de stressfactor(en). Neem vrij en bedenk of je op deze manier door wil gaan. Een gesprek met je partner, je manager, je bedrijfs- of je huisarts is zinvol. 

Neem de signalen vooral serieus. Burn-out overkomt niet alleen zwakkelingen; als eenmaal de diagnose is gesteld, ben je écht ver van huis. Luister daarom goed naar je gevoel en je omgeving en maak dan bewuste, goede keuzes voor jezelf.

Waarschuwingstekens:

De intensiteit van een burn-out kan gemeten worden aan het begin en het einde van de dag. Wanneer je bijvoorbeeld in de ochtend absoluut geen zin hebt om aan je dag te beginnen, en aan het einde van de dag alleen maar de negatieve dingen van de dag bespreekt, kunnen dit waarschuwingstekens van een burn-out zijn. 

Mensen die tegen een burn-out aanzitten, hebben dan vaak steeds meer tijd nodig om bij te komen van hun werk. Zolang er geen maatregelen worden getroffen, zal de burn-out langzaam maar zeker toenemen. De manifestatie hiervan verschilt per persoon. Een lichte vorm kan bijvoorbeeld al blijken uit de negatieve houding ten opzichte van het werk, terwijl een zware vorm ertoe kan leiden dat iemand in zijn geheel stopt. 

Voorkomen: 

Mensen die het gevoel hebben een burn-out te krijgen, kunnen hier actie tegen ondernemen. Zo kun je bijvoorbeeld contact zoeken met collega's om moeilijke situaties en de werkdruk te bespreken. Verder kun je een gesprek met de manager aanvragen om je functie en taken door te spreken en zo inzicht te krijgen in waar nu eigenlijk je verantwoordelijkheden liggen, maar vooral: waar niet. 

Ook kan het van belang zijn duidelijkheid te krijgen over de 'gap' tussen je verwachting van het werk en de uiteindelijke realiteit ervan. Het zou noodzakelijk kunnen zijn dit bij te stellen en meer af te stemmen op hoe de situatie in de praktijk is. Om een burn-out te voorkomen, is het van belang constant je 'prioriteiten in het leven' te evalueren. 

Herkennen: 

Sommige mensen lopen meer kans een burn-out te krijgen dan anderen. Herken je jezelf in onderstaande punten, dan ben je mogelijk gevoeliger voor een burn-out. Mensen die niet weten 'nee' te zeggen tegen de aanspraken op hun tijd en energie, die meer verantwoordelijkheid op zich nemen dan ze aankunnen, die structureel hun persoonlijke leven opofferen voor hun werk, die geen controle meer hebben over hun posities, die structureel hun emoties onderdrukken en hun problemen en emoties niet bespreken, veel zelfkritiek hebben en niet hebben geleerd hun stress effectief te voorkomen en te bestrijden.

Genezen:

Vaak adviseren artsen en psychologen/psychiaters strek medicijngebruik en rust. Dit is niet altijd nodig, alhoewel ik wel adviseer mijn therapie altijd in overleg met je eigen arts te starten. Door te werken met Reiki, Tantra en Chakra Therapie kan je inventariseren waar de specifieke oorzaak ligt van jouw burn out. Daarna gaan we samen op weg om jouw lichaam weer in balans te brengen. Laat je je behandelen met een van mijn behandelingen/massages, dan zul je merken dat na de eerste sessie al veel van jouw negatieve energie verdwenen is. Als je dan ook nog gaandeweg zelf leert die helende energie voor je eigen genezing te gebruiken, ga je op weg naar bevrijding en vernieuwing en een algehele verbeterde gezondheid. Misschien ga je je realiseren dat jouw werkplek toch niet de juiste voor jou is, misschien kom je tot de conclusie dat er gezamenlijk met je collega’s toch iets te doen blijkt aan de werkomstandigheden waarin je je bevindt. Je krijgt inzichten hoe je je weg op aarde moet (mag) vervolgen en je kunt de zaken beter overzien. Je aura gaat zich in ieder geval herstellen en je lichaamsweerstand wordt weer hersteld. Maak een afspraak en je gaat onder begeleiding op weg naar compleet herstel.

Psychologische Oorsprong Burnout -  - volgens Christiane Beerlandt  

Je zou zo ver 'doorbuigen' dat je kniegewricht ervan zou knarsen. Buig jij zodanig ver door in het leven zodat jij je tot 'niets' zou brengen? Je doet jezelf pijn; je bent hard voor jezelf. Een ingehouden weerstand. En blijven volhouden, hoeveel stokslagen je ook zou krijgen, hoeveel signalen ook. Jij begeeft niet, jij houdt koppig vol, ondanks je pijn. Een achterhouden en inhouden van energieën, van informatie, van dingen die je beter wél zou zeggen, meedelen, uiten tov je omgeving. Maar jij duikt in elkaar en doet jezelf pijn, in plaats van ermee op te houden jezelf zo te kastijden. Jij houdt alles in, jij slikt veel, je slikt alles binnen en je weigert soms waarheidswoorden naar buiten te brengen. Waarom jezelf zo martelen? Waarom zwijgen daar waar jij voelt te moeten spreken? Verkoop jij je ziel, je gezondheid, om je zoveel mogelijk te kunnen 'vullen' met dingen buiten jezelf? Om niet echt jezelf te moeten worden: bang 'niets' te zijn buiten dit werk, of buiten het je vullen met anderen, met dingen, met mensen, met arbeid? Als het ware in een zwart gat te vallen? Een soort van koppigheid, weerstand om los te laten, ook al lijd je eronder: ik wil en zal niet stoppen! Jij zal en jij wil volhouden totdat je erbij bezwijkt. Een Verraad ten opzicht van je zelf, van je hartje, niet alleen uit angst anders in een zwart gat te vallen, maar omdat jij de eigenlijke waarden van jezelf nog niet erkent en mogelijk vulling zoekt in een werk, in geld-verdienen, in erkenning via je taak, enz. maar mogelijk ook koste wat kost 'volhouden' om anderen niet ontrouw te zijn, om anderen te sparen, te helpen (zo denk je)..

Weet dan dat het leven je eerst en vooral vraagt  om de waarde van jezelf diep inwaarts te zoeken, om je niet vast te klampen, je niet langer te 'vullen' met dingen die jouw leven een soort van 'zin en waarden' zouden moeten geven. Dit kan niet: de échte waarde gaan zoeken, diep in jezelf  en loslaten waar dit moet, 'neen' zeggen waar dit  moet, stoppen waar je het voelt, een TROUW-zijn aan jezelf hierbij! Geen koppige volharding meer! Eerst en vooral jezelf beminnen, dán pas kan je goed doen voor een ander. Goeddoen voor anderen ten koste van jezelf: dit kan het leven niet  langer toestaan.

Jij slikt en jij houdt je hooft naar achteren; je haalt binnen, jij staat toe, als een zich niet-transformerende slang. Jij kan veel aan, maar de maat is nu vol. Weiger niet om op te staan als mens en je energieën naar buiten uit te galmen, eerlijk te spreken: in woorden, daden en gevoelens jezelf te zijn, je te extoriseren. Hou je niet langer in. Slik niet langer meer, maar stuw krachten buitenwaarts, vul je niet langer met dingen, werk, mensen, maar sta recht als IK. Rijs op, als mens, en transformeer. Word wie je echt bent en sta op uit je oude stadium van nog niet echt jezelf willen/durven zijn. Jij als jij jouw plaats voluit innemen; laat jezelf niet vullen met dingen, energieën, mensen van buiten jezelf. Recht die skeletbouw in je wezen. Bouw op die oerdegelijke structuur van je wezen en sta flink recht, buig niet langer door... Vul je niet langer met dingen van buiten jezelf, maar breng nu jezelf  in vervulling; besef jouw volheid, je kracht en leef naar eerlijkheid met je kerninhoud. Of ligt dit jou nu juist zo moeilijk: je gaan 'invullen' alleen maar 'met jezelf'? Een onbewuste weigering om jezelf écht te laten geboren worden als mens?

Doe jezelf niet langer pijn. Richt je krachten nu buitenwaarts, kom met al die energieën naar buiten in gevende zin, aan jezelf, aan de anderen, zonder jezelf nog langer toe te trekken, in te krimpen, je mond te openen als de muil van de slang waar alles in mag verdwijnen. Transformeer! Haal niet meer binnen, martel jezelf niet langer, hou ermee op je koppig te vullen met werkpatronen en bepaalde zaken/mensen. Slok niet meer binnen. Spuug het als het ware allemaal een keer uit en word zuiver JEZELF. Sta op en ga door als IK, niet  meer als iemand die meent voortdurend te moeten plooien, buigen, mee kronkelen met een systeem: sta recht, op eigen voeten, en maak nu jezelf waar, los van iets of iemand buiten jezelf.

Stel NIETS boven HET LEVEN zelf en dan zal het goed met je gaan, dán is het Leven met jou. Stel ook het financiële, noch de prestatie, noch eer boven het leven; wanneer jij leeft, trouw naar jezelf toe, zal het leven je op elk moment geven wat jij nodig hebt. Eérst loslaten, éérst voor jezelf opkomen en jezelf naar eerlijkheid geboren laten worden. Leven! Dán komt het nieuwe op je weg. Vertrouw hierop! Grijp je leven kordaat beet, neem maatregelen en laat los, tracht je niet langer te buigen en te plooien in alle mogelijke richtingen om het toch nog maar allemaal te kunnen slikken. Slik niets meer nu. JIJ bepaalt jouw leven: richt het anders in. Kom in LIEFDE tot jezelf, vergiftig jezelf niet langer door zoveel tot je te nemen dat jij NIET bent. Ontdek je ware zelf, ontdoe je van ballast en geeft jezelf alle ruimte voor een écht bestaan. Kap met bepaalde zaken waar nodig.

Kruip niet, buig niet, vul je niet, forceer je niet. Kom in alle eerlijkheid thuis bij jouw levende Zelf en doe wat je hierbij voelt te moeten doen en laten. Leef niet naar de overtuiging dat het leven een lijdensweg is, een calvarieberg waarin jij MOET volhouden, stop ermee jezelf dit wijs te maken en breng veranderingen aan. Breek die hardheid jegens jezelf. Niets Boven het leven zelf stellen! Zorg voed voor jezelf; niemand zal dit in jouw plaats doen. Of ben je bang op zoek te gaan naar jezelf, los van je werk? Vertrouw, laat los en stel je open zodat alle inhoudelijke, nog ongekende schatten/ talenten/ mogelijkheden uit jezelf zich kenbaar kunnen maken!

 
De sleutel tot zelf-bevrijding