Afspraken alleen telefonisch , zie daarvoor bij contact

Centrum Dharma

(NB: iedere behandeling of massage kan worden bijgeboekt.

Voor de Tantra (TantraMassage) wordt soms een aanbetaling van de helft gewenst, zie de algemene voorwaarden )

 

 

 

 

Douchen graag gedoucht komen vanwege de hygiëne, na de massage wordt de puur natuurlijke olie uiteraard handmatig schoongemaakt met warm water en natuurlijke zeep

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

TANTRA IS VRIJ ZIJN.

Tantra is vrij zijn van alle denkconstructies, vrij zijn van alle denkspelletjes, vrij zijn van alle structuren, vrij zijn van alle conditioneringen… vrij zijn van de ander waardoor ruimte ontstaat om jezelf te zijn. 

Tantra is geen religie, want religie is ook een denkspelletje. Een religie wil je naar een bepaald model vormen. Een christen vertoont een bepaald model, net zoals een hindoe en de moslim. Religie biedt je een bepaalde stijl, een systeem. Tantra ruimt alle systemen op. 

Als je vrij bent van een systeem of opgelegde orde, ontstaat er in jezelf een heel ander soort orde. Lao Tse noemde het Tao. Boeddha noemde het Dharma. Dat is niet iets wat je bewerkstelligd hebt, maar iets dat je overkomt. Tantra creëert alleen maar een ruimte waarin het kan gebeuren. Hij nodigt zelfs niet uit, hij wacht niet, hij schept enkel een ruimte. En als de ruimte klaar is, stroomt het Al naar binnen. 

Tantra brengt harmonie in je, want als jij in disharmonie bent, dan is het hele bestaan voor je in disharmonie. Als je zelf in harmonie bent, dan zie je jouw wereld ook in harmonie. Je uiterlijke wereld is immers een projectie van je eigen innerlijke wereld. 

Als je boos bent, kun jij je woede bedwingen, je kunt ze diep in je onderbewuste wegdrukken, maar ze zal niet verdwijnen. Misschien denk je er niet meer aan, maar ze is er - en je weet dat ze er is. Ze vormt een onderstroom in je, ze bevindt zich in de duistere fundamenten van je wezen - maar ze is er. Je kunt er bovenop gaan zitten en fijntjes glimlachen, maar je weet dat ze elk moment tot uitbarsting kan komen. En je glimlach kan niet van harte zijn, je glimlach kan niet waarachtig zijn, je glimlach is slechts iets dat je tegen jezelf onderneemt. Een mens die zichzelf een harmonie oplegt die van buiten komt, blijft in disharmonie leven. 

Tantra niet van plan is de wereld te veranderen. Hij is niet van plan de staat en de maatschappij te veranderen. Hij is rebels. Het is individuele rebellie. Het is één individu die ertussenuit knijpt, uit de structuren en uit de slavernij. Het is geen gevecht tegen de maatschappij. Het laat de maatschappij voor wat ze is. Het is niet antimaatschappelijk, het is a-maatschappelijk, het heeft niets met de maatschappij te maken. Het is niet tegen slavernij, het is voor vrijheid - vrijheid om te zijn. 

En zodra je uit de slavernij glipt, ga je een ander soort bestaan om je heen voelen dat je daarvoor nog nooit gevoeld hebt - alsof je met een blinddoek op leefde en plotseling is de blinddoek weggenomen, je ogen zijn opengegaan en je kunt een totaal andere wereld zien. 

Het vraagt moed om in de wereld van Tantra te zijn, het is een avontuur. Tot nu toe zijn slechts een paar mensen in staat geweest om dat pad te gaan, want het is niet gemakkelijk. Het pad vraagt moed, heel veel moed en doorzetting. Het vraagt dat je jezelf losmaakt van je egoïstische neurosen zoals vooroordelen, kritiek, eigenbelang, jaloezie en hebzucht. Het zijn deze neurosen die je een blinddoek voor je ogen houden, die je beperken en je dom houden, die je levenloos en je uiteindelijk ziek maken. Maar de toekomst is heel hoopvol. Tantra zal steeds belangrijker worden, want wij willen allen vrij zijn. Die vrijheid vinden wij in Tantra.

EEN WEG NAAR ZELFREALISATIE

Een belangrijk besef in de Tantrische filosofie is het besef dat wij niet ons lichaam zijn, maar bewoners van ons lichaam. Wij zijn Goddelijke Vonken, geïncarneerd in dit lichaam met zijn talenten en hoedanigheden en waarmee wij onszelf kunnen realiseren. Als vergelijk kunnen we een Grote Vlam voorstellen. Die Vlam staat symbool voor de Oorsprong van alles. 

Hou nu een lucifer tegen deze vlam en je merkt dat de vlam de lucifer doet branden. De lucifer staat symbool voor ons lichaam en het vlammetje van de lucifer is die goddelijke vonk in ons lichaam. Die goddelijke vonk is een deel en tegelijk het geheel. In hoedanigheid verschilt hij niet van zijn oorspronkelijke grote vlam. 

Wij zijn afkomstig van een Universeel Brein, Intelligentie, Oorsprong, Wil… of hoe je het ook mag noemen. Je zou het ook God kunnen noemen indien je dat wil. Dit is de Grote Vuur of de Vurige Wil van God. De lucifer brandt op. Dit betekent dat ons lichaam door het Goddelijk Vuur wordt verteerd, zoals dit in occulte geschriften wordt uitgedrukt. Dit wil zeggen dat het lichaam volledig beschikbaar dient gesteld te worden aan de goddelijke Wil of het goddelijk Brein. Zelfrealisatie is het realiseren van zichzelf als Goddelijke Vlam en niet als persoonlijkheid. 

Ons lichaam heeft fysieke kenmerken (bloed, beenderen, weefsels, organen…), gevoelens en mentale hoedanigheden. Deze drievoudigheid vormt de ene persoonlijkheid. Meestal vereenzelvigen we ons met onze persoonlijkheid en dit is de grote onwetendheid waarin we leven. Wij zijn onze persoonlijkheid niet. Onze persoonlijkheid is een samenstelling van fysieke, emotionele en mentale kenmerken die eigen zijn aan ons lichaam. Ons lichaam is ons voertuig waarmede wij onszelf uitdrukken, maar het lichaam zelf, onze persoonlijkheid, dat zijn we niet. Als je koud hebt, dan is het je lichaam dat koud heeft en niet jij. Jij bent de waarnemer van het feit dat je lichaam koud heeft. Jij verlangt niet naar warmte of naar wat frisse lucht. Jij verlangt niet naar een warm en gezellig bad, wel je lichaam. Jij beslist of je die warmte, frisse lucht of warm bad aan je lichaam wil schenken. Jij ben meester over je lichaam. 

Wij zijn daarom nooit boos, nooit jaloers, nooit weemoedig… dat zijn allemaal kenmerken van ons ego of persoonlijkheid. Wij kunnen beslissen welk gevoel we toelaten en welk gevoel niet. Wij kunnen met de kracht van de wil zelf onze emotie kiezen, tenminste als we willen! 

Ook kiezen wij onze gedachten en overtuigingen. Je kunt elke moment van de dag van visie veranderen, van godsdienst, van onderwerp waarover je nadenkt… Jij bent de kiezer van je gedachten. Jij kunt ook kiezen of je jouw lichaam een tantramassage wil geven of niet. Jij bent de kiezer. Misschien ontzeg je dit geschenk aan je lichaam omwille bepaalde persoonlijke visies. Dat is ieder zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid. 

Wie de spirituele ladder nog niet ver heeft bewandeld heeft nog weinig kracht om meester te zijn over zijn lichaam, zijn emoties en zijn gedachten, en wordt doorgaans meestal door zijn emoties en visies bepaald. Hij is nog geen meester over zijn persoonlijkheid. Wij kunnen onze persoonlijkheid trainen en opvoeden tot een geschikt bruikbaar voertuig van onze wil (onze goddelijke wil die we in wezen zijn, ook hoger Zelf genoemd). 

Tantra wordt door vele Westers denkende mensen gezien als een gelegenheid voor vrije seks. Zij zijn onwetend en hebben geen enkele notie van de heilige en helende waarde van seksualiteit. Voor deze mensen is tantra niet bedoeld en zal tantra averechts werken.

TANTRA IS SPIRITUELE SEKSUALITEIT 

Wie aan Tantra denkt, denkt meteen aan seksualiteit. Helaas wordt Tantra op internetsites vaak verkeerdelijk voorgesteld. Tantra heeft niets te maken met de neurotische toepassingen van seksualiteit en respectloze perversiteiten. Tantra wil de spirituele dimensie die met seksualiteit gepaard gaat herstellen. Wij zijn in ons lichaam geïncarneerd doordat onze ouders zich seksueel hebben verenigd, tenzij er kunstmatige inseminatie was. Je ouders hebben misschien dierlijk plezier gehad tijdens hun seksueel spel, maar dit spel is in ieder geval een uiting geweest van een spirituele bedoeling: het tot incarnatie brengen van jezelf uit je Goddelijke Bron in een menselijk lichaam. Het heeft jou tot bestaan gebracht. Op die manier was het seksuele spel van je ouders een dienst geweest aan het voortbestaan van het menselijk leven. Dit is trouwens een van de belangrijke doelstellingen van seksualiteit. Seksualiteit is de schakel tussen geest en materie en is de kracht die een geest in een nieuw lichaam kan doen ingaan. Seksuele kracht wekt nieuw leven in de materie. Zonder seksualiteit zou het Leven Zichzelf beëindigen. Het Leven pleegt zelfmoord als seksualiteit niet zou toegelaten worden. Waarom moeten wij dan seksualiteit altijd in het geheim en in het verborgene beleven? Waarom moeten wij ons schamen? Waarom die angst? Waarom wordt seksualiteit in bepaalde strekkingen verboden? 

Naast deze dienst aan het Leven heeft seksualiteit nog een andere heel belangrijke intentie. Het doet er niet toe of je nu non bent, monnik of prostituee, we zitten in een lichaam en we hebben het recht om te genieten van dit lichaam. Genieten is een belangrijke steun op onze levensweg. Ons voertuig enkel en alleen maar onderwerpen aan verplichtingen en verantwoordelijkheden zonder het momenten te schenken om te genieten en te ontspannen is ongezond. Helaas zijn er heel wat mensen die dat speciale ingrediënt van fysieke aantrekkingskracht en fysiek genot menen te moeten ontzien omdat ze denken dat men slechts de hemel kan verdienen wanneer je werkt 'in het zweet des aanschijns'. Dit fabeltje dat vele religieuze strekkingen ons hebben wijsgemaakt gedurende eeuwen is helemaal onjuist. Genieten is een manier om onze dankbaarheid tegenover het Leven te uiten en het kan ons zelfs tot een bewustzijn brengen van spirituele eenheid. 

Seksualiteit werd omwille godsdienstige redenen eeuwen onderdrukt en deze eeuwen van onderdrukking zitten blijkbaar diep in onze genen gegrift. Misschien is deze onderdrukking wel de oorzaak van veel agressief seksueel gedrag en misschien heeft zij geleid tot het verlies van de diepe spirituele betekenis die met seksualiteit is verbonden. Elke onderdrukking wordt gevolgd door een explosie en elke explosie is gevaarlijk omdat het de onderdrukte energie in extreme vormen tot uiting kan brengen. 

Tantra biedt ons een alternatief om de negatieve energie op deze planeet om te keren. Hij geeft ons een manier om onszelf te bevrijden van vooroordelen en conditioneringen die ons zijn opgelegd door onze cultuur, opvoeding, geloofssystemen… en die niets met het 'essentiële zijn' te maken heeft. Dit is immers de voorwaarde om die essentiële levenskracht in ons lichaam vrijelijk te kunnen laten stromen: zichzelf bevrijden van conditioneringen die gebonden zijn aan tijd, cultuur, ras, geloof…

 

 

 

TANTRA IS EEN "JA" TEGENOVER HET LEVEN.

In het Tv-nieuws zie je soms hoe mensen met elkaar staan te vechten, te beschieten, brandbommen smijten… Waarom tonen ze nooit eens mensen die met elkaar de liefde bedrijven? Waarom zegt men in de nieuwsberichten nooit zo iets als "Goede avond, dames en heren. Fijn dat je op deze zender bent afgestemd. Zo pas is het bericht binnen gekomen dat er in Uitkerke bij Blankenberge een groep mensen is bijeen gekomen. Een aantal mensen kon het blijkbaar heel goed met elkaar vinden. Er werd zelfs overgegaan tot het bedrijven van de liefde. We hebben beelden binnen gekregen en ook een reporter werd erheen gestuurd om ons meer nieuws hierover te geven…" Dit soort nieuwsbericht voelt waarschijnlijk eigenaardig aan. Laat staan dat er beelden worden uitgezonden! 
En hoe voelt dit dan aan? "Goede avond, dames en heren. Fijn dat je op deze zender bent afgestemd. Zo pas is het bericht binnen gekomen dat er in Uitkerke bij Blankenberge een groep mensen is bijeen gekomen. Een aantal mensen had het blijkbaar heel moeilijk met elkaar en er ontstond een gevecht. Er zijn hierbij zelfs een aantal slachtoffers gevallen. We hebben beelden binnen gekregen en ook een reporter werd erheen gestuurd om ons meer nieuws hierover te geven…" Dit voelt waarschijnlijk vertrouwelijker aan, niet?  Dit laatste bericht klinkt ons zo vertrouwelijk in de oren dat het ons zelfs niet meer choqueert. Het eerste bericht daarentegen komt voor velen heel choquerend over en velen onder ons zouden het zelfs onverantwoord vinden indien zo iets uitgezonden zou worden. Oorlog en geweld... dat wordt blijkbaar aanvaard, hoewel we het spijtig vinden dat zo iets gebeurd, maar seks is voor velen nog een serieus taboe.

Onze cultuur gebruikt seks voor manipulatie - sexy modellen worden gebruikt om auto's te verkopen en zelfs zeep. Anderzijds wordt seksualiteit onderdrukt. Herinner de vele kritieken toen Madonna voor haar optreden op de MTV Music Awards begon met een tongzoen met Britney Spears en Christina Aguilera. Sterker nog, de Amerikaanse krant The Inquirer bood haar verontschuldigingen aan voor het feit dat zij een foto van de tongzoen op de voorpagina van de kant heeft afgedrukt… een foto van nog geen postzegel groot! En diezelfde Amerikanen laten maar hun bommen vallen! 

 

In Tantra beseft men dat het leven pas kan gevierd worden wanneer het idee van afgescheidenheid wordt verbannen en wanneer mensen worden toegelaten om elkaar te ontmoeten op fysiek, vitaal, mentaal, intellectueel en spiritueel niveau. Tantrika's zien elkaar vaak als "soul partners." 

Terwijl Oosterse godsdiensten, Moslims, Christenen en andere filosofieën eliminatie van seksueel plezier prediken, verwelkomt Tantra de volledige expressie van het plezier met het lichaam, in het diep besef dat in dit lichaam het spirituele verborgen ligt. De menselijke persoonlijkheid vormt het egoïstisch pantser rondom die onzichtbare spirituele energie dat opgewekt kan worden door seksuele energie. Laat spirituele energie de overhand halen op je menselijke persoonlijkheid… zeg dus "ja" tegen de energie dat levenskracht brengt. 

Tantra zegt "Ja" tegen seksuele levensenergie, "Ja" tegen liefde, en "Ja! Ja! Ja!" tegen onvoorwaardelijke liefde. 

Alle religiën veroorzaken schizofrenie. Ze scheppen iets in je dat goed is en ook iets dat slecht is. Op je linker schouder zit de duivel en op je rechter schouder zit je engel. Het goede moet dan nagestreefd worden en het slechte vermeden. Ze creëren een splitsing en het gevecht in je kan beginnen. Je wordt geleerd om je engel te volgen en de duivel in je te ontkennen. Je voelt je schuldig omdat je een deel van jezelf ontkent. Schrik is daar, seks is daar, hebzucht is daar… maar je moet het ontkennen. Toch zijn die hoedanigheden er in het leven net zoals je ogen en je handen er zijn. Je mag die kenmerken namen geven en ze lelijk of mooi voelen… maar je kunt ze niet doden of onderdrukken. Niets in het bestaan kan worden vernietigd. 

Tantra zegt dat een transformatie mogelijk is, maar geen afbraak. Een transformatie komt wanneer je het totale zijn aanvaardt. Zonder te proberen om iets weg te knippen komt alles vanzelf terecht als je een respectvolle 'ja' zegt tegen het totale leven.

TANTRA IS DE WEG VAN ERVARING BEWANDELEN.

Als je kunt leren om bewust te worden van je lichaam en je ademhaling, dan kun je ook leren om bewust te worden van het Universum. Zoals wordt gezegd in het Boeddhisme: "de waarheid van het Universum kan enkel herkend worden binnen het kader van het fysiek lichaam." 

Terwijl Tantra wordt geassocieerd met seksualiteit, is het in essentie een samensmelting met de eenheid, waarbij je het lichaam gebruikt. Volgens de tantrische filosofie is het leven niet bedoeld om een strijd te zijn. 

Tantra vraagt niet om alles te geloven. Integendeel zelfs, zij adviseert om alle geloofssystemen te laten varen. Zoek een leraar die je kunt leiden doorheen de essentiële ervaringen. Niet in de theorie, maar vooral in de wereld van de ervaring zelf kun je de eenheid van het universum ontdekken. 

Als je wil leven, beleef dan het leven. Beleef elke schaduw, proef elke smaak … het is de ervaring die je zal verrijken en tot verlichting zal brengen. Een wijs mens is iemand die alle zonden van het leven heeft beleefd, die niets heeft ontkend of ontweken, die alles heeft leren aanvaarden wat het leven biedt, die heeft leren aanvaarden dat de dingen gebeuren, die elke diepte en hoogte van het leven heeft geproefd. 

Nietzsche zei: "Als een boom de hemel wil bereiken, dan moeten zijn wortels wel heel diep reiken tot in de hel". Als je echt het hemelse wilt bereiken, dan moeten je wortels heel diep in de aarde gaan. Als je goed geworteld bent, dan ben je klaar om spirituele hoogten te bereiken. Meestal ben je al spiritueel, omdat je goed geworteld bent. 

De moeilijkste opdracht in je leven is te aanvaarden wat het leven je schenkt. Je moet leren begrijpen dat alles zijn zin en bedoeling heeft, dat alles is bedoeld om je rijker te maken, om je te doen groeien op het pad van evolutie. Aanvaard daarom seks en onderdruk het niet. Het zal je helpen op je pad van evolutie. Als je alles aanvaardt, zal begeerte verdwijnen. Probeer begeerte niet te onderdrukken, maar aanvaard en begeerte komt tot rust. En wanneer plots het moment komt waarop je de totaliteit kunt aanvaarden, dan komt die plotse verlichting. Het gebeurt gewoon. Dit is het grootste geschenk dat het leven kan schenken.

TANTRA IS VERBONDENHEID.

Aan het woord "Tantra" worden verschillende betekenissen gegeven. Sommigen vertalen 'Tantra' als 'geweven tapijt' om aan te duiden dat alles in het leven met elkaar verbonden is en zo een netwerk vormt. Anderen zeggen dat Tantra een samenstelling is van de woorden tanotie en trayati. Tanoti betekent 'uitbreiden van bewustzijn' en trayati 'bevrijden van het bewustzijn'. We zouden dus Tantra kunnen definiëren als een weg om ons bewustzijn te verruimen door onszelf te bevrijden van conditioneringen. Hierdoor komen we tot inzicht dat alles met elkaar is verbonden en niets op zichzelf staat. Wie Tantra beoefent voelt zich bij het eten van brood verbonden met de boer die zaait, de zon die het zaad warmte geeft, de regen die het zaad voedt, de aarde waarop het zaad rust, de boer die ploegt, maait, oogst, de molenaar, de bakker ... alle krachten die mee hebben gewerkt om het brood op je tafel te brengen. Dit is Tantra: het besef van deze verbondenheid, het besef dat elk feit of elke daad die we doen gevolgen en uitwerkingen heeft op zowel het bodemrijk, op het dierenrijk, op het plantenrijk en op het mensenrijk. Tantra is dus een diep spiritueel begrijpen dat alles in het leven met elkaar is verbonden. Niets staat op zichzelf, niets is gescheiden noch begrensd. 

Tantra scheidt niet, maar verenigt. Tantra stijgt dus boven de materie uit. In het materialistisch denken is alles los van elkaar en alles staat op zichzelf. Dit is nochtans slechts schijn, want in werkelijkheid staat niets los op zichzelf. Alles is verenigd en alles oefent op alles invloed uit. Het verplaatsen van een takje kan heel wat gevolgen hebben over de aeonen heen. Op die manier drukt Tantra een levenswijze uit waar alles in eenheid wordt gezien en in harmonie met elkaar. De verschillende aspecten, die blijkbaar verschillend en zelfs tegengesteld zijn, hebben een harmonieuze betekenis voor elkaar. Tegenstellingen worden niet gezien als vijandig, maar als tegendelen die elkaar aanvullen om één geheel te vormen. 

Dit eenheidsbewustzijn is de grote doelstelling van Tantra. Tantra ziet seksuele energie als een energie die samensmelting tussen tegendelen mogelijk maakt. Seksuele energie wordt dan gezien als een energie die deze tegendelen verenigt. Het is op deze wijze dat Tantra ons tot een ruimer bewustzijn brengt. Tantra ziet seksualiteit dus niet als een hinderpaal om verlichting te bereiken, zoals bepaalde spirituele strekkingen beweren, maar wel als een voorwaarde. Tantra is een spiritueel pad waar seksualiteit heilig is en geen zonde of iets dat niet mag van God, of men nu gehuwd is of niet. Een tantrika bemint God en vreest God niet, want God is Liefde. 

Er is in het Sanskriet een mooi woord voor seksualiteit: Kama. Dit betekent liefde-seks samen, niet los van elkaar te koppelen, onscheidbaar. In Tantra gaat seks altijd gepaard met liefde. Kama is ook de naam van de God van de Liefde. En liefde is datgene wat Tantra poogt te doen groeien - totale onvoorwaardelijke liefde zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Een liefde van verbondenheid en niet een liefde van gebonden zijn. 

Tantra bemint en bemint onvoorwaardelijk. Elk ding wordt gezien als een deel van het geheel en elk ding heeft zijn eigen plaats in dat geheel en het geheel kan niet bestaan zonder dat ding. Er wordt gezegd dat een druppel water niet gemist kan worden, anders zou het geheel dorst hebben. Je plukt een bloem in de tuin en je hebt iets uit het gehele bestaan geplukt. Je kwetst een bloem en je kwetst tegelijk miljoenen sterren, want alles is met elkaar verbonden. Het geheel bestaat als een geheel, als een organisch geheel, niet als een mechanisch geheel … alles staat in relatie met elkaar.