De Aura

De Aura (paranormaal) ( bron: wikipedia)

De aura is de naam die wordt gegeven aan een verondersteld energieveld dat, volgens verschillende esoterische stromingen, mensen en ook andere levende wezens zou omgeven. Aura's zouden - zo nodig na enige oefening - visueel kunnen worden waargenomen door ieder mens. De kleuren van een aura zouden, zo wordt beweerd, variëren naargelang de persoon en de omstandigheden. Auragenezers beweren dat ze ziektes kunnen diagnosticeren aan de hand van verstoringen in het aurabeeld. Van dergelijke claims blijft niets over als ze wetenschappelijk worden onderzocht. Met wetenschappelijke methodes zijn geen aura's vastgesteld.

 

 

 

Wat is een aura?

De aura is energie veld om het lichaam, dat wordt opgewekt door lichaamsprocessen.

Bij alles wat er in dat lichaam gebeurt zal de aura hierbij de uitstraling laten zien. De aura van een levend mens zal dus heel wisselend kunnen zijn. Meestal voel je hem ook zo'n vijf centimeter rondom het lichaam. Soms hangt hij stukken verder van het lichaam af, dan zijn jouw energieën in disbalans. Soms in het verschil van kleuren, soms door de verandering van vorm of mate van uitstraling. Alles op deze aarde (mineralen, planten, dieren en mensen) heeft een aura.

Ik beperk me hier voornamelijk tot de menselijke aura, omdat ik op een bepaalde moment van mijn leven iets heel bijzonders heb meegemaakt. Om te begrijpen dat er een Aura is, vertel ik hier mijn verhaal over een van de meest bijzondere ervaringen die ik ooit heb gehad.

Toen mijn vader stierf in 1985 was ik daarbij aanwezig. Ik woonde samen met mijn geinnetje toen dichtbij mij ouders, dus ik was er heel snel toen mijn moeder helemaal in paniek belde dat het mis was. Hij was al maanden ziek, hij was hartpatiënt. Achteraf heeft hij geweten dat zijn einde naderde. Na zijn dood hebben wij zijn eigen gedichten op het overlijdensbericht en het bidprentje gezet. Gedichten die hij schreef in het jaar voor zijn dood.

Zijn laatste adem blies hij uit in mijn aanwezigheid en uit zijn oog kwam een dikke traan.....was die voor mij bedoeld of voor mijn moeder? Zij en ik waren de enigen in huis op dat moment, totdat een bovenbuurvrouw kwam aansnellen. Mijn moeder was aan de telefoon omdat de hartwagen maar niet kwam. In die tijd was ik getrouwd en had een gezinnetje met twee kinderen. Mijn eigen dochter en mijn (stief)dochter waren en zijn nog steeds de meest liefdevolle verbintenissen die ik met pure liefde heb mogen ervaren en heb mee mogen maken (opmerking: al vind ik die naam “stief” belachelijk. Het was en blijft in liefde gewoon altijd mijn eigen kind omdat ik ze in mijn hart had opgenomen als mijn eigen kind) Inmiddels is die echtgenoot al jaren geleden overleden.

Mijn vader overleed vroeg in de morgen van 3 december 1985 na een aantal pogingen van de ambulance mensen om hem terug te halen en wij waren stomgeslagen want (zoals iedereen over zijn/haar eigen vader vertelt) hij was een heel bijzondere man. Niet alleen omdat het mijn vader, mijn eigen lieve pappa was, maar ook omdat hij mij op een bijzondere wijze heeft opgevoed en mij op een héél speciale wijze achter heeft gelaten op aarde. Mijn leven had een missie, maar dat inzicht kwam pas vele jaren later. Mijn vader noemde mij zonneschijntje en dat is de reden waarom ik mijn andere website genoemd heb naar dit koosnaampje van de Zon. Die site heet www.lesoleill.nl

Jaren voor zijn dood gaf mijn vader mij een aantal boeken. Een ervan heette: “Jouw handen genezen”. Nu begrijp ik dat dit boekje hem ook een deel van zichzelf heeft gegeven want het is nu voor mij mijn eigen bijbeltje. Een prachtig boekje e als je wilt beginnen te begrijpen waarom je bepaalde gaven hebt en wat je er allemaal mee kunt doen.

Pas veel en veel later begreep ik dat dit allemaal een bedoeling en een reden had. Zeker niet op dat moment zelf. Ik was toen veel te veel met mijn eigen privé omstandigheden bezig. Mijn toenmalige echtgenoot vond de dood van mijn vader erger voor hem als voor mij. Hij had mijn vader als vader wilde hebben. Troost was er niet en de kinderen waren nog veel te klein om te begrijpen wat er om hen heen gebeurde. Mijn kinderen liepen er machteloos bij. Ze wilden mij wel troosten maar waren daar nog veel te klein voor.

Al in mijn vroege jeugd was ik wel al veel bezig met mijn eigen spiritualiteit maar deed er nog helemaal niets professioneels mee. Mijn vader en moeder geloofden wel in het “ er gebeurt meer tussen hemel en aarde” . Hij sprak vaker vooral in het jaar voor zijn dood over reïncarnatie. Ik was er eigenlijk wel ook bang voor. Ik had tenslotte van dichtbij meegemaakt dat de weg via de spiritualiteit ook gevaarlijk kan zijn. Mijn eigen lievelingsbroer was schizofreen en zocht zichzelf in de reguliere sector maar ook in opleidingen in de alternatieve sector. Ook dat maakten mijn ouders mee en wij als kinderen als broer en zus van..........Mijn lievelingsbroer Raymond zocht zichzelf en verloor zichzelf ook daarin want in het jaar 2005 pleegde hij zelfmoord (al vind ik dat woord alleen al belachelijk). Ik zeg dan liever dat hij een einde maakte aan zijn lijden en dat was zijn leven ook. Een leven in lijden aan schizofrenie. Maar dat is een ander onderwerp en tevens het onderwerp van het boek wat ik over mijn lievelingsbroer aan het schrijven ben.

Terug naar het nu........ik deed weinig met mijn spiritualiteit behalve dan dat ik in mijn jeugd volop meekreeg dat mijn ouders erg katholiek waren. Ook mijn grootouders van beide kanten waren vrome mensen. Mijn moeder als kerkmeesteres, mijn vader en mijn zusje en ik zaten lange tijd in het plaatselijke kerkkoor Cantate. Mijn drie oudste broers waren allemaal een tijd lang misdienaar, we kregen les van de nonnen en voor ons was dat allemaal heel gewoon. We groeiden ermee op en we groeiden erin. Ieder zondag naar de kerk en dan daarna met het goede servies lunchen. Geweldig fijne herinneringen heb ik aan die zondagen. We waren kind aan huis bij de pastoor van de Fatima parochie en ik genoot altijd van alles rondom de kerk en de mensen erom heen. Nog steeds heeft de kerk bij mij een speciale plek in mijn hart. Al is dit ook jarenlang niet zo geweest omdat diezelfde kerk mij later verstootte. Ik mocht er niet meer komen. Gescheiden en met ongehuwd met een baby. Dat kon en mocht niet in die tijd. Juist als je de kerk nodig hebt, wordt je eruit gegooid. Dat deed pijn want mijn dochter mogen krijgen was voor mij e hemel op aarde en ik ben daarom jarenlang niet naar de kerk geweest. De kerk heeft vaker restricties waar ik het niet mee eens ben. Alhoewel ik zeker wel gelovig ben. Ik geloof in het goede van de mens binnen in. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde en gelukkig heb ik dit heel vaak mee mogen maken en ook door kunnen geven aan anderen.

Ik geloofde dus niet meer zo in het “” er is meer tussen Hemel en Aarde”....... totdat mijn vader stierf.....die dag in 1985 dat mijn vader opgebaard lag in het mortuarium in Heerlen. Iedereen van de familie mocht net als bij ieder overlijden vijf dagen lang afscheid nemen van hem. Op de vijfde dag was het laatste afscheid van de familie. Eerst waren de kinderen aan de beurt en mijn moeder dan uiteraard als laatste. Toen ik aan de beurt was, ging ik naast mijn vader zitten en hiel mijn handen op zijn borstkas. Ik huilde tranen met tuiten en allerlei emoties joegen door mij heen. Ik had nog zoveel vragen waarvan de woorden niet over mijn lippen konden komen.

Ik weet later niets meer van het kwartier daarna, want ineens kreeg ik elektrische schokken. Ik dacht eerst dat ik echt onder stroom stond en keek verschrikt even rond. Ik was zo enorm geschrokken dat ik niet eens durfde te kijken...........Nee, dat was het niet, alles was normaal. Ik keek naar mijn vader en ineens besefte ik dat die energie van hem afkwam! Hoe was dit mogelijk? Ik had echter geen tijd om hierbij stil te staan. Ik stond letterlijk en figuurlijk echt onder stroom. Het werd mij een moment zwak voor de ogen en viel ook letterlijk flauw. Mijn familie kwam binnen en bracht mij naar buiten. Ze hebben mij toen op twee stoelen gelegd. Ik weet niet meer wie voor mij of na mij afscheid nam. Ik denk dat de regel was van oud naar jong. Mijn moeder was in elk geval de laatste. Maar ik kreeg het allemaal maar in kleine flitsen mee. Het enige wat voor mij telde was toen de stomme verbazing van wat er was gebeurd. Dagen en wekenlang realiseerde ik me niet wat er was gebeurd. Ik deed er ook niets mee, want ook ik was in de overlevingsmodus. Je leeft, meer je overleeft meer dan dat je alles heel alert meekrijgt. Dat is heel normaal en zeker bij het sterven van een van de liefste mensen op aarde, je vader. Een paar maanden later bleef die herinnering en die momenten voor en na het gebeuren mij maar fascineren en alhoewel ik het boekje “Jouw handen genezen” wel al gelezen had............nu fascineerde mij die materie nog veel en veel meer.

Er was maar een verklaring en ook die kon ik lange tijd uit ongeloof niet plaatsten. Maar ik kon er niet omheen. Mijn vraag bleef: Hoe kan nu een overledene zijn energie doorgeven na zijn dood? Niemand die die vraag kon beantwoorden en daarom besloot ik Chakra therapeute te worden. Ik ben de opleiding schriftelijk via internet gaan doen en juist die opleiding heeft mij enorm veel gegeven, gebracht en geleerd. Bij iedere spirituele opleiding die je doet, kom je dichter bij jezelf, als je de moed en de kracht hebt om eerlijk en oprecht de weg naar binnen te volgen.

Dáárom werden dus mijn handen, ineens na zijn overlijden, warmer en zelfs heter dan vóór zijn overlijden. 

Een cadeautje van hem en wàt voor een cadeautje. Lieve papa, dankjewel dat je mij dit hebt gegeven als laatste groet, als erfenis. Ik zal het koesteren en vasthouden. Misschien doorgeven aan mijn eigen dochter of wie weet ooit aan mijn kleinkinderen. In ieder geval geef ik het door aan de mensen die bij mij komen voor healing. Mijn leven en mijn werk, als Lichtwerker, Reiki Master, Chakratherapeute, paranormaal genezeres en nu na de laatste opleiding ook HSP (hoogsensitief) coach, werd mijn passie en levensvreugde.

Ik begrijp nu wel hoe het mogelijk is....en........als u het wil weten, vraag er gerust een keertje naar. Misschien dat ik ooit ook over dat onderwerp een boek ga schrijven. Fascinerend blijft het. Iedere keer als ik met de Aura of de innerlijke energie bezig ben. Om het echt te begrijpen raad ik iedereen die opleiding Chakra Therapie aan.Kun je de Aura zien?

Zoals gebruikelijk is energie doorgaans niet te zien op de manier waarop de meeste van ons de ogen gebruiken. Uiteraard is het wel door (haast) iedereen te leren en helderzienden zien vaak meerdere lagen met vele, soms prachtige, kleuren. Op de vele schilderijen van Jezus en ook van andere heiligen wordt de aura weergeven als een stralenkrans, soms wordt het hele lichaam in een lichtbundel afgebeeld. Het zou best zo kunnen zijn dat de 1ste schilders van deze mensen ook echt deze aura gezien hebben, waardoor zij geïnspireerd raakten tot het schilderen van deze figuren.


Als je " aura" opzoekt in het woordenboek lees je "astrale stof rond het lichaam".
De aura is in eerste instantie een begrip uit de Hindoe -filosofie. Deze onderscheidt een 7-voudige natuur die het geestelijke karakter van de mens uitbeeldt, en daardoor wordt benoemd met 7 verschillende bewustzijnsniveaus. Dis is de reden waarom ik bij een lezing over Chakratherapie in eerste instantie alleen over de 7 hoofdchakrás praat en uitleg geef.

 

De verschillende lagen van de aura hebben ieder hun werkingsgebied.

Deze zijn in volgorde van belangrijkheid:

* 1  het stoffelijke etherische niveau
* 2 het astrale niveau
* 3 het lage geestelijke niveau
* 4  het hogere geestelijke niveau
* 5 het spirituele causale niveau
* 6  het intuïtie niveau
* 7 het goddelijke of absolute niveau

 

De 7 aura's (of niveaus van bewustzijn) lopen door elkaar heen en zijn de buitenste uitstraling van het lichaam. Zij worden verenigd met het lichaam in 7 krachtcentra's of chakra's (zie hier bij chakratherapie)


Iedere Chakra trekt een overheersende kleurenstraling aan die noodzakelijk is voor het evenwicht van de totale persoon.

Alle leven is energie met een trilling van verschillende frequenties, en zo heeft iedere trilling een corresponderende kleur. De vorm van de aura lijkt meestal op een ei dat het hele lichaam omvat.
De grootte kan variëren van ongeveer 1-2 cm tot een paar meter en soms zelfs kilometers.
Hoe hoger de graad van ontwikkeling hoe verder dat de aura zich uitstrekt.

Ik las ooit dat de aura van een Boeddha zich tot drie honderd kilometer zou hebben uitgestrekt. Uiteraard kan ik niet zeggen of dit werkelijk waar was, ik heb het tenminste nog nooit gezien. Wel kan ik door mijn sessies en de intentie van de mensen die ik behandel de Aura terug brengen naar de staat waarin die hoort. Het vergt wel tijd en eigen inzet. Het is geen wonder. Het bestaat, het kan en het is er echt. Men zegt ook wel dat de ziel het lichaam verlaat en neemt dan de herinneringen die je op aarde hebt gekregen meeneemt naar het hiernamaals. Dat is ook waar. Daarom geeft de kerk overleden mensen (de ziel en alle opgeslagen ervaringen en levenslessen) vijf dagen de tijd om afscheid te nemen van de aarde. Maar ook de familieleden hebben die tijd nodig om afscheid te nemen. Ik kan hier nog uren over door vertellen, maar dat doe ik liever tijdens een lezing of tijdens een persoonlijk gesprek als men vragen heeft hieromtrent.

Feit is, dat ik die ervaring van de energie van de Aura met en van mijn lieve papa ontvangen heb en later in dat besef, in de erkenning,

de Liefde en het Licht ook aanvaard heb.Asherah van den Berg

www.lesoleill.nl

 

 

 

Aura kleuren

Er wordt een heleboel verteld over de betekenis van de verschillende kleuren en soms is het ook erg moeilijk om dit als exacte wetenschap te beschouwen.
Niets in de natuur is echt absoluut, dus je intuïtie en ervaring kan van onschatbare blijken bij het interpreteren van de aura kleuren.

Rood:

Algemeen: Genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk.

 • Donker rood

Daadkracht, dynamiek, wil, bezitsdrang, dierlijk, woede, ergernis, leidersnatuur, moed, boosheid, onveilig gevoel

 • bruinrood, dof bijna roestkleurig ,

gierigheid, hebzucht

 • Helder rood

energie, activiteit, moed, warmte, vitaliteit, emotionaliteit, temperament, materialisme, seksualiteit

 • een rode wolk

irritatie/hoofdpijn

 • bloed rood

sensualiteit

 • dieprode flitsen tegen zwarte achtergrond

Boosheid

 

 

Geel

algemeen: intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nerveus, irritatie.

 • helder/licht geel

intellect, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, ego, sociale vaardigheden, sterke persoonlijkheid

 • donker geel

wantrouwen, afgunst, haat, lagere instincten, spanning , lafheid, argwaan

 • dof oker geel

intelligentie gebruikt voor egoïstische doelen

 • Okergeel

stabiliteit, realiteit, spaarzaamheid, spanning

 • zacht geel

intellect dat zich wijd aan spirituele zaken

 • roodachtig barnsteengeel

hoger niet-zelfzuchtig denken

 

 

Oranje

algemeen: Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, drang tot ontwikkeling,  koppigheid, vitaliteit, creativiteit, actieve intelligentie, loyaliteit, opbouwend, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, gezondheid, openheid, ambitie.

 • Oranje-Geel

scherp verstand, speels, zelfbewustzijn, ambitie, humor, vrijheid

 • Geel-Groen: communicatie, sympathie, medegevoel, toekomstgericht, opgewekt.

Groen

Groen algemeen: Bescherming, hogere gedachten, natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel

 • midden groen

evenwicht, betrokkenheid, groei, verandering, overgave, rust, liefde, geestelijke ontwikkeling, communicatie, zorgzaamheid

 • donker groen

eigendunk, aanpassingsvermogen, levenskracht, verslagenheid, materialisme

 • donker olijf groen

eigendunk, verraderlijk

 • helder appelgroen

 grote vitaliteit

 • jade groen

Grote geestelijk ontwikkeling, geestelijke groei.

 • smaragdgroen

veelzijdigheid, vernuftigheid en inventiviteit onzelfzuchtig toegepast

 • kobalt of ultramarijn

toewijding voor een spiritueel ideaal

 • licht stralend blauwgroen

diepe sympathie en medelijden met inlevingsgevoel

 

Blauw

introvert, liefdevol, rust, verdieping, afstandelijkheid, wijsheid, eenzaamheid, waarheid, toewijding, stabiliteit, intuïtie, gezag, stijl

 • Lichtblauw:

toewijding aan idealen, zachtheid, incasseringsvermogen, mededogen, helderheid.

 

Indigo

mediumschap, genezende eigenschappen, goedheid, geslotenheid, serieus, voorzichtigheid

 

Violet

gereserveerdheid, spirituele ontwikkeling, hoger ik, intuïtie, mystiek, magie, paranormale begaafdheid, geloof, fantasie, wijsheid, kunst, creativiteit, inzicht, eenzaamheid.

 

Lila

 mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie, artistiek, fijngevoeligheid, expressief.

 

Roze

sensibiliteit, emotionaliteit, vrouwelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, tederheid, sentimentaliteit

Bruin

Egoïsme, liefdeloosheid, aardgebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging

 • Donkerbruin

liefdeloosheid, aard- gebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging

 

Grijs

nietszeggend, onderdrukt

 • bruingrijs

Egoïsme

 • grijsgroen

bedrog en listigheid,,jalousie.

 • loodgrijs

depressie

 • licht vaal grijs

diepe angst

Zwart

Algemeen: Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief.
Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.

 • zwart, in dikke wolken

haat en kwaadwillendheid

 

 

Wit

hoger bewustzijn, invoelingsvermogen,energiestuwing, wijsheid, levenservaring, ontwikkelde spiritualiteit, tevredenheid.

goud

zuiver intellect, toegepast op filosofie of wiskunde

 • goud geel

Idealistisch denken, hoge trap van wijsheid.

zilver

 Levendigheid, veelzijdigheid.

 

Bron Wikipedia:

Aard en samenstelling van aura's

Aanhangers van esoterische stromingen postuleren dat een aura zou bestaan uit 'levensenergie', 'astrale energie', 'esoterische energie', 'bio-energie' of een andere, niet in het natuurkundige spectrum voorkomende energievorm. De energie zou nadrukkelijk niet de infrarode straling betreffen, die alle lichamen uitzenden en zichtbaar gemaakt kan worden met een warmtegevoelige camera. Ook zou de aura iets anders zijn dan het nabeeld, dat het menselijk oog - onder bepaalde omstandigheden - waarneemt rondom objecten die tegen een heldere achtergrond zijn geplaatst.

De theosofie, die uitgaat van meervoudigheid van de stof (hylisch pluralisme), stelt dat aura's bestaan uit verschillende 'fijnstoffelijke lichamen', die zich in verschillende lagen rondom het 'grofstoffelijke' (materiële) lichaam zouden bevinden. Het 'etherisch lichaam', het binnenste van deze fijnstoffelijke lichamen, zou via de chakra's  'levensenergie' uit de omgeving doorgeven aan het materiële lichaam.Aantoonbaarheid

De 'fijnstoffelijke lichamen', waaruit aura's volgens de theosofie zouden bestaan, kunnen niet met enig natuurkundig meetinstrument worden gedetecteerd. Elektromagnetische velden en stralingen daarentegen kunnen zeer nauwkeurig worden gemeten. Rondom het menselijk lichaam wordt echter geen elektromagnetisch veld gemeten dat ook maar enigszins overeenkomt met de in New Age-literatuur beschreven aura's. De claim dat een aura desondanks een elektromagnetisch veld zou zijn is niet verifieerbaar, zolang de frequentie en golflengte daarvan niet worden vermeld. Met aura's samenhangende handelingen, bijvoorbeeld tegen hartklachten, worden dan ook algemeen beschouwd als boerenbedrog of kwakzalverij.

De arts Walter Kilner claimde in zijn boek "The Human Aura" uit 1911 dat met het kijken door met dicyanineverf gekleurde glazen schermen een stralende nevel om het lichaam te zien was.

Skeptici waaronder Robert Todd Carroll achten het aannemelijk dat het waarnemen van aura's veroorzaakt wordt door natuurlijke verschijnselen zoals het nabeeld dat het menselijk oog waarneemt langs de randen van een object, door chromatische aberratie van de ooglens (verschillende kleuren licht hebben niet exact dezelfde brandpuntsafstand), en voorts door afwijkingen als migraine, epilepsie, synesthesie, stoornissen in het zicht of de hersenen of het gebruik van psychedelische drugs als LSD. Ook oogvermoeidheid kan leiden tot de waarneming van veronderstelde aura's.

Aurafoto's

Er bestaan toestellen waarvan beweerd wordt dat ze 'aurafoto's' kunnen maken. Eerst wordt er een foto van de proefpersoon gemaakt die op een stoel zit. Tijdens het maken van deze foto laat de proefpersoon zijn handen op sensoren rusten, vergelijkbaar met de werking van een polygraaf . De hieruit verkregen meetwaarden worden naar kleuren vertaald. Bij een analoog aurafototoestel worden deze kleuren met led-licht op de net gemaakte foto van de proefpersoon geprojecteerd, bij een digitaal toestel worden beide beelden simpelweg samengevoegd.

Er wordt wel beweerd dat men aura's zou kunnen vastleggen met Kirlianfotografie. De Kirlianfotografie berust echter op goed gedocumenteerde natuurkundige verschijnselen, en heeft niets met veronderstelde aura's te maken.

 1.