Chakra TherapieCHAKRA THERAPIE


Chakratherapie is een veelomvattende therapievorm, die zich richt op het helen en in evenwicht brengen van de energie en de psyche van de cliënt. Chakratherapie beïnvloedt zowel het lichaam als de geest. Ik richt mij in mijn praktijk op een breed scala van lichamelijke-, psychische- en geestelijke klachten, als bv. rugklachten, klachten m.b.t. het bewegingsapparaat, hoofdpijnen, spanningen, depressies, stressproblemen, eetproblemen, angsten, jeugdtrauma's, fobieën, problemen thuis of op het werk en algemene levensproblemen.

Voor deze klachten staan o.m. de volgende traditionele methoden ter beschikking als:
- het leren 'voelen' (in Hier en Nu te zijn)
- aura-healing
- magnetiseren, ofwel het instralen van energie
- therapeutische gesprekken
- spirituele sessies

 

De therapie is geschikt voor cliënten met de volgende klachtenpatronen:
  angsten (straat-/pleinvrees)
  angst voor ernstige ziekten
  angst voor de dood
  last van negatieve energieën
  uitputting, oververmoeidheid
  onzeker in het leven staan
  de draad van het eigen leven kwijt zijn
  geen keuzes meer kunnen maken
  depressies
  trauma's
  burn-out
  slaapproblemen
  problemen & conflicten op het werk
  huwelijksproblemen
  weerloosheid, niet voor jezelf kunnen opkomen, seksuele problemen
  fysieke problemen, m.n. in het buikgebied: constipatie, krampen, diarree, pijnen bij de seksuele organen, lever en milt.
  rugklachten, problemen m.b.t. armen en benen
  hartproblemen/hyperventilatie


Daarnaast zijn er ook mensen die te hard gaan op het spirituele pad of juist een stimulans zoeken.
Bij niet iedereen zal het aanslaan. Je zult n.l. als cliënt een echte beslissing moeten hebben genomen om echt te gaan werken aan de problemen. Indien er geen echte motivatie is bij de cliënt staat de therapeut met lege handen. Ook wanneer het niet 'klikt' tussen therapeut en cliënt heeft het geen zin om door te gaan.Sommige cliënten haken af omdat de klachten in het begin verergeren. Dat wat jaren verborgen is, wil aan het licht komen (van het bewustzijn) om zodoende te worden gezien en ingezien. Grens aan het soort te behandelen klachten
De therapie (b)lijkt ook niet te werken indien de persoonlijkheid van de cliënt niet stabiel is of wanneer er sprake is of een vermoeden is van ernstige lichamelijke ziekten. In het eerste geval is er vaak sprake van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, die vallen binnen de diagnostische categorieën en criteria zoals beschreven in de DSM-IV. 


Dat zijn dan aandoeningen of syndromen als:


  autisme/asperger
  schizofrenie
  psychoses
  dissociatieve stoornissen (MPS, Borderline)
  ernstige depressies


Voor dit soort aandoeningen is de chakratherapie of de spirituele therapie niet geschikt.
Dat zelfde uitgangspunt geldt voor ernstige lichamelijk ziekten. In principe kan de therapie wel aanvullend zijn, maar dan dient er eerst overleg te zijn met de behandelende arts(en).
De eerste sessie
Ik beschouw de eerste sessie als een kennismakings- en intakesessie, waar bij de cliënt kennis kan maken met de basisprincipes van de behandelingen en een introductiebehandeling. Voorts inventariseren we wat de klachten zijn.
Door mij wordt ook nagegaan of de cliënt met de klachten ook bij een arts/behandelaar/psycholoog of psychiater uit de reguliere gezondheidszorg in behandeling is of is geweest.
Zonder die aanwezige zorg of in afwezigheid van betrouwbare informatie er over, zal ik genoodzaakt zijn niet over te gaan tot een vervolg van een behandeling. 
Uiteraard dient de cliënt tijdens de behandeling altijd in contact te blijven met zijn of haar huisarts of specialist.
De eerste behandelingen
    
Centraal staat het voelen. Een sessie begint altijd met de cliënt te leren voelen en alles te volgen wat er tijdens een sessie gebeurt.
Het afvoeren van vastzittende spanningen en het harmoniseren van de energieën van de chakra's en de aura, zijn de eerste stappen in de therapie.
  
U zult dan vaak kou voelen loskomen of windvlagen voelen. Vervolgens richt de therapie zich op het bewust maken en leren oplossen van psychische blokkades. Deze kunnen soms heel oud zijn en kunnen heel wat emoties bevatten. Ook kunnen heel diepe emoties loskomen. Deze kan men dan afvloeien. Ook voelen cliënten al snel dat hun energie weer gaat stromen. Er kan een ervaring zijn van diepe stilte en een grote ruimte. Er is dan de stille ervaring van het Zijn. Vaak zult U zich na een behandeling moe voelen of wordt de klacht tijdelijk heviger. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel. Het geeft aan dat de behandeling begint aan te slaan. Het systeem ontwaakt. De beschikbare energie wordt gebruikt om een nieuw evenwicht in het lichaam tot stand te brengen.


Magnetiseren
Alles is energie ofwel bewustzijn. Wanneer het iemand aan energie ontbreekt, dan kan de chakratherapeut dat voelen. Hij kan dan de chakra's en de aura die 'leeg' zijn, vullen met energie. Ik werk daarbij heel gericht op díe gebieden, die teveel of te weinig energie hebben. Ik leer de cliënt ook zelf met deze energie om te gaan. De cliënt zal dan kunnen leren -ook thuis- zelf zijn energie vast te houden, te beschermen en te sturen.

 

Het zelf doen
Deze therapie is er vooral op gericht het zelfgenezend vermogen van de cliënt te stimuleren door de cliënt zich bewust te laten worden van de oorzaak van zijn eigen problemen en door het leren kijken naar op welke wijze verkeerde gewoontes zijn ingeslopen en vervolgens losgelaten kunnen worden. Daarop kan men beter zijn eigen leven ter hand nemen. Of liever: het je laten leven. 
Cliënten kunnen soms -indien gewenst- ook 'huiswerk' in de vorm van bv. oefeningen mee krijgen. Maar nog belangrijker is, dat de cliënt zelf een duidelijke keuze doet om het proces met zichzelf aan te gaan.