Hallo lieve mensen. Op deze pagina vinden jullie alles over mijn actie tegen iedere vorm van armoede en mijn vaststaande mening dat
GELUK IN IEDER KINDERHARTJE HOORTWorkshops en evenementen voor alle kinderen. De naam die ieder evenement krijgt is " Geluk hoort in ieder een klein hartje”.

Mijn goede doel heet "GELUK HOORT IN IEDER KLEIN HARTJE" en dit goede doel is bedoeld om de “armoede” kinderen van Parkstad + vooral Brunssum, omdat ik hier woon en werk en omgeving de gelegenheid te geven mee te doen aan allerlei leuke activiteiten en workshops in mijn eigen Centrum, waarvan ze normaliter geen gebruik mogen/ kunnen maken omdat de ouders simpelweg de financiële middelen niet hebben hiervoor. Sinds de laatste verkiezingen van de gemeente Brunssum weten we dat heel Parkstad en daaronder valt Brunssum ongeveer 5.500 kinderen heeft die langer dan 3 jaar onder de armoede grens leven........dit kan en mag niet ten koste gaan van het welzijn en het geluk van die kinderen. De kinderen van de “gewone”gezinnen , modaal of daarboven die kunnen de workshops gemakkelijk betalen, deze kinderen niet. Waarom dus niet beide met elkaar verbinden?

Hoe kom ik op dit idee?

Het woord Dharma betekent : zijn wie je bent, worden wie je bent en/of blijven wie je bent. Dat is precies waar ook Asherah van den Berg voor staat. Mag je in de buitenwereld niet , kan je in de buitenwereld niet, of ben je gewoon zelf niet zoals je wilt zijn, dan biedt zij een plek waar dit wel mogelijk is. Ongeacht religie, ongeacht afkomst, ongeacht geaardheid, ongeacht rijkdom of armoede. In onze ogen is iedereen gelijk, maar in de buitenwereld worden mensen in hokjes geplaatst. Labels opgeplakt. Een kind is niet meer en kind, maar iemand met een label. Zo van......... die zit in de uitkering, die is behoorlijk of zelfs stinkend rijk, die heeft een enge vreselijke aandoening, die heeft ADHD, en die doet al jaren nergens aan mee. Emotionele armoede in de sociale omgeving van iemand brengt een stille eenzaamheid. De samenleving wordt een samenleving waarin mensen geheel geïsoleerd van een ander probeert te vechten voor een leven in balans en goede gezondheid.

Ik heb al vaker diverse workshops en lezingen verzorgd voor volwassenen. de laatste jaren gaat mijn interesse en passie meer naar de kinderen van deze tijd. Ook heb ik al vaker kinderworkshops georganiseerd zoals de Indianen middag voor Jong en Oud. Twee keer in het Blote voetenpark in Brunssum van mijn gewaardeerde collega Wil Bekker en de laatste keer afgelopen mei 2018 in het Klimpark Park het Plateau in Brunssum waar de jonge ondernemer Sebastiaan Cleuters dit doel om de nieuwetijdskinderen te bereiken van harte steunt. Vlak voor 6 mei, de datum dat de workshop zou plaats vinden heb ik ook de Stichting Samen Delen uitgenodigd omdat ik absoluut een warm hart toedraag aan alle mensen die ongewild en zonder eigen schuld in deze situatie van armoede terecht zijn gekomen. Vaak overkomt het iemand zoals je baan verliezen of een scheiding. Je moet er maar in terecht komen en van alle instanties afhankelijk zijn om de hand open te houden terwijl je altijd zelfstandig je leven hebt kunnen leven en je financiën hebt kunnen beheren.

Na het organiseren van die workshop op 6 mei 2018 , de Indianen middag voor jong en oud in het Klimpark Park het Plateau, kwam iemand mij enthousiast vragen of ik dit niet vaker wilde doen. Belangeloos . en gratis voor deze kinderen. Ja, dat wilde ik zeker wel omdat mijn hart altijd al uitging naar kinderen die weerloos in situaties moeten leven waar zij machteloos niets aan kunnen doen. Alleen had ik zelf de middelen er niet voor om die locatie geschikt te maken en correct en veilig aan te passen. Daar was geld voor nodig. Ik weet ook uit eigen ervaring wat armoede is, maar ik weet ook vanuit mijn beroep wat armoede met kinderen en jongeren kan doen en zeker weten doet. Er ontstaat een totaal en groot isolement van alles was geld kost, isolement van sociale contacten, isolement van medescholieren omdat die er geen begrip voor hebben, ontwikkelingsachterstand omdat er geen boeken of computers kunnen worden aangeschaft, gepest worden op school omdat die kinderen anders zijn of misschien wel niet de hippe trendy kleding dragen die momenteel in de mode is. Redenen vinden pesters altijd wel, alleen de kinderen die gepest worden weten niet dat juist de pester diegene is met de problemen en niet zij zelf.Wat is armoede dan wel en wat niet?

Bronvermelding : https://www.armoedefonds.nl/wat-is-armoede

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden.

We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Langdurige armoede
Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. De omgang van deze groep, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek van 2016, maar liefst 224.000 huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, is groot.